Predavanja za drugu i treću godinu – 14.12.


Poštovani studenti,

u petak, 14.12., raspored nastave je kako slijedi:

  • treća godina
    • Business Communication – predavanje se odgađa
  • druga godina (predavaona)
    • Poslovni engleski 3 – 11:45 – 13:15
    • Menadžment malih i srednjih poduzeća – 14:15 – 16:00
    • Računovodstvo – 16:00 – 16:45

Srdačan pozdrav,