Seminari za turističke vodiče i voditelje poslovnica


Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07. i 88/10), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) i Pravilnika o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita (NN 50/08) Visoka poslovna škola PAR najavljuje provođenje programa:

 

  • stručnog ispita za turističkog vodiča prema slijedećim kategorijama:

 

  • Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio, Primorsko – goranska i Ličko – senjska županija
  • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Istarsku županiju
  • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb

 

  • seminara za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica.

 

Program Cijena programa (+ PDV)
Stručni ispit za voditelja poslovnice 3.550,00 kn
Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za  područje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije (opći dio uključen) 4.400,00 kn
Seminar za polaganje posebnog dijela za turističke vodiče za  područje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije 2.640,00 kn
Seminar za polaganje općeg dijela za turističke vodiče 2.640,00 kn
Provjera znanja iz drugog i svakog daljnjeg jezika 300,00 kn
Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za  područje Istarske županije 2.250,00 kn
Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb 2.250,00 kn
OBA SEMINARA – cijena se umanjuje za 15 % 8.446,88 kn

 

Svim polaznicima/ polaznicama koji/koje imau položen ispit za voditelja poslovnice ili turističkog vodiča iznos kotizacije umanjuje se u odnosu na broj priznatih, prethodno položenih nastavnih cjelina.

 

U cijenu seminara su uključena su:

  • predavanja
  • nastavni materijali
  • dva izlaska na svaki pojedini ispit (ukoliko polaznik ne položi ispit iz dva puta, svaki dodatni izlazak na ispit naplaćuje se 300,00 kn)
  • provjera znanja iz jednog stranog jezika (ukoliko polaznik želi polagati više od jednog stranog jezika, svaki dodatni ispit iz stranog jezika naplaćuje se 300,00 kn)

 

 

Mogućnost polaganja ispita za slijedeće jezike:
Engleski jezik
Španjolski jezik
Njemački jezik
Talijanski jezik
Francuski jezik
Ruski jezik

 

Sve zainteresirane molimo da se prijave putem prijavnog obrasca.

Seminari za koje se ne prijavi dovoljan broj polaznika neće se održati.

 

Kontakt: Martina Jurković, MA, koordinatorica programa cjeloživotnog obrazovanja, mjurkovic@par.hr, telefon: 051 327 037