8. rujan: Međunarodni dan pismenosti


Prije 60 godina, UNESCO je proglasio 8. rujan Međunarodnim danom pismenosti. Definicija pismenosti se mijenjala tijekom vremena tako da osim osnovnih vještina čitanja, pisanja i računanja, danas uključuje puno širi spektar vještina kao što su osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanje stranih jezika, korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drugačijih te osposobljenost za trajno učenje.

meunarodni

Pismenost se veže uz ključne kompetencije koje je definirala EU, a samim time i uz cjeloživotno učenje. Najnoviji podaci pokazuju kako je u Hrvatskoj nepismeno manje od 1% stanovništva, ukoliko u obzir uzmemo užu definiciju pismenosti. No, što se tiče informatičke pismenosti, preko 40% Hrvata smatra se nepismenima. Uloga svake odgojno – obrazovne institucije je promicati važnost cjeloživotnog učenja i svijest o važnosti opismenjavanja.

Obrazovna grupa PAR će i ove godine biti aktivni sudionik Tjedna cjeloživotnog učenja te pozivamo sve zainteresirane da se priključe besplatnim edukacijama i otvorenim predavanjima. Program Obrazovne grupe PAR, povodom 9. Tjedna cjeloživotnog učenja, pogledajte ovdje.

Objavu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih povodom Međunarodnog dana pismenosti preuzmite u nastavku.