Name: Bisera Karanović
Title/Position: dr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Financije
Contact Email: bisera.karanovic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Dr. sc. Bisera Karanović diplomirala je 2004. godine summa cum laude na College of Business, Ohio University, SAD. Znanstveni magisterij obranila je 2006. godine na Visokom institutu za međunarodne studije i razvoj HEID pri Université de Genève, Švicarska. Titulu doktora znanosti stekla je 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Racionalna očekivanja i međunarodne financijske krize“ pod mentorstvom akademika dr. sc. Takija Fitija na Sveučilištu Sv. Kiril i Metodij u Skopju, Republika Makedonija. U sklopu preddiplomskog studija bila je nositelj prestižne Cutler stipendije za liderstvo te je provela jedan semestar na Institut de Touraine u Francuskoj. Po završetku poslijediplomskog studija karijeru u privatnom sektoru započinje kao portfolio analitičar u NLB mirovinskom fondu, potom obnaša direktorske funkcije u dvije vodeće holding kompanije u Republici Makedoniji. U javnom sektoru radila je u Agenciji za strane izravne investicije u Vladi Republike Makedonije na poslovima potpore stranih investitora. U visokoobrazovnom sektoru radila je kao asistent na Sveučilištu za turizam i menadžment - Skopje na ekonomskoj grupi predmeta. Tijekom višegodišnjeg rada u visokoobrazovnom sektoru bavila se istraživačkim radom, autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova i aktivno sudjeluje kao izlagač na međunarodnim konferencijama. Koautor je sveučilišnog udžbenika „Osnove ekonomije“, te je u koautorstvu objavila poglavlje u knjizi „Economic Crisis in Europe and the Balkans“ izdavača Springer.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
030 GOSEU Gospodarstvo Europske unije 4
003 POEKO Počela ekonomije 6
017 POSFI1 Poslovne financije 1 4
027 POSFI2 Poslovne financije 2 4