Name: Dorana Tomac
Title/Position: mr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Komunikacija
Contact Email: dorana.tomac@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Mr.sc. Dorana Tomac je obranila magistarski rad na temu "Komunikacijske strategije u području osobnih osiguranja u turizmu" 2003. godine. Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Odmah po završetku studija, zapošljava se u Croatia osiguranju d.d. Filijala Rijeka. Od 2001. do 2008. godine obnašala je dužnost direktorice Službe osiguranja osoba. Danas je na čelu Odjela za prodaju životnih osiguranja.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
039 OSOSI Osnove osiguranja 4