Name: Dijana Vuković
Title/Position: dr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Menadžment održivog razvoja
Contact Email: dijana.vukovic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

dr.sc Dijana Vuković rođena je 30. listopada 1968. godine u Zagrebu, Osnovnu i srednju školu završila je Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirala na temu „Ponašanje potrošača pri kupnji luksuznih kozmetičkih proizvoda“, 2017. godine doktorirala je na Sveučilištu Rijeka, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na temu „Percipirana vrijednost održive turističke destinacije sa aspekta kvalitete“. Od 1992.-1995.godine radila je u ZTP d.o.o. kao pripravnik, potom kao prodajni specijalist za složena informatička rješenja po principu „ključ u ruke“. Od 1995.-2003. godine radi na Zagrebačkom velesajmu kao direktor projekta i to za Međunarodni sajam prehrane, Međunarodni jesenski sajam, Međunarodni sajam kozmetike, Međunarodni sajam robe široke potrošnje. Godine 1995. organizira nastup prehrambene industrije Hrvatske na sajmu ANUGA, Köln, SR Njemačka, do 1998. godine organizira nastup Hrvatske na različitim sajmovima diljem Europe i iste godine postavlja prvi CEI SEF – Gospodarski Forum Srednjoeuropske inicijative. Od 2003. godine predaje na Veleučilištu VERN sljedeće kolegije: Marketing, Ponašanje potrošača, Upravljanje prodajom i Vanjskotrgovinsko poslovanje. Od 2015. godine predaje na Visokoj poslovnoj školi PAR Marketing i Trgovinsko poslovanje, gdje 2017. godine obnaša funkciju Prodekana za kvalitetu. Od svog dolaska na fakultet redovito pohađa različite edukacije vezane uz marketing, prodaju i održivi razvoj, kao i one koji se odnose na poboljšanje izvođenja nastave i komunikacije sa studentima i suradnicima. Objavljuje radove u znanstvenim i stručnim časopisima te sudjeluje na marketinškim konferencijama. Do sada je objavila ukupno 26 znanstvenih i stručnih radova. Od svog dolaska na fakultet redovito pohađa različite edukacije vezane uz marketing, prodaju i održivi razvoj, kao i one koji se odnose na poboljšanje izvođenja nastave i komunikacije sa studentima i suradnicima.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
026 MARKE Marketing 6
038 TRGPO Trgovinsko poslovanje 4