Name: Dijana Vuković
Title/Position: mr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Menadžment održivog razvoja
Contact Email: dijana.vukovic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Mr.sc. Dijana Vuković diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje trenutno pohađa doktorski studij Menadžment održivog razvoja. Svoju poslovnu karijeru započela je kao voditeljica umjetničke galerije, nakon toga se zapošljava u ZTP-u d.o.o. kao prodajni specijalist za složena informatička rješenja, a radila je i kao direktorica prodaje u firmama Zagrebački Velesajam d.o.o. i ZAGREB EXPO d.o.o. Danas je zaposlena kao predavač na Sveučilištu Sjever na kolegijima Marketinške strategije u turizmu i Turizam i sigurnost te na Veleučilištu Vern gdje predaje Osnove marketinga, Ponašanje potrošača, Upravljanje prodajom, Trgovinsko poslovanje i Makroekonomiju. Također radi kao direktor u ARTA ESTETIC-u d.o.o. Do sada je objavila devetnaest znanstvenih i stručnih članaka.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
038 TRGPO Trgovinsko poslovanje 4