Name: Dario Zorić
Title/Position: mag.oec., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Projektni menadžment
Contact Email: dzoric@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Dario Zorić, mag.oec., doktorand je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Dvije je godine vodio međunarodnu neprofitnu organizaciju, nakon čega je nastavio s usavršavanjem na području leadershipa i managementa u Europi i Americi te akumulirao desetogodišnje iskustvo u kreiranju i organiziranju projekata, seminara i konferencija i rada u obrazovnoj industriji. Radio je na 50-tak lokalnih i regionalnih projekata te na međunarodnim projektima. Bio je glavni koordinator projekata GoGlobal, Sharps i HDO u Americi, izabran u savjetodavno tijelo direktora Iacocca Instituta (Amerika) dvije godine zaredom. Danas radi kao predavač na nekoliko kolegija Visoke poslovne škole PAR i voditelj logistike studija. Kao poslovni trener iz područja leadershipa, managementa i osobnog razvoja osobito se iskazao organizirajući različite module edukacija za poduzeća, studente i nezaposlene. Objavljuje znanstvene članke i na međunarodnoj razini. član je Hrvatske udruge za upravljanje projektima (CAPM), Svjetske asocijacije projektnih managera (IPMA), Alumni Lehigh University, Alumni EFRI i Alumni AIESEC.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
010 OSPOO Osnove poslovne organizacije 5
014 STPRA Semestralna stručna praksa 10