Name: Gordana Nikolić
Title/Position: dr.sc., Dekan
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Menadžment
Contact Email: gnikolic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Dekanica i osnivačica Visoke poslovne škole PAR dr.sc. Gordana Nikolić završila je Pomorski fakultet u Rijeci, smjer Tehnologija prometa. Po završetku studija boravila je godinu dana u Londonu, na stručnoj specijalizaciji i usavršavanju. Tijekom godina radila je na poslovima uvoza-izvoza, međunarodne špedicije i organizacije transporta te položila stručni ispit za carinskoga zastupnika pri Ministarstvu financija. Magisterij i doktorat ekonomskih znanosti iz područja Menedžmenta stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je sedam godina radila kao stručni suradnik na kolegijima “Ekonomika prometa i pomorstva”, "Transport, špedicija i osiguranje”, "Špedicija i logistika“ te "Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela“. Od 2006. godine radi na Visokoj poslovnoj školi s pravom javnosti u Višnjanu kao viši predavač i nositelj nekoliko kolegija. Od 2007. god. predaje i na međunarodnom stručnom studija BA Berufsakademie Nordhessen GmbH te kao osnivačica i direktorica Poslovne akademije Rijeka u suradnji s tom međunarodnom institucijom iste godine pokreće prvi međunarodni stručni studij u Rijeci. Svoje višegodišnje iskustvo u visokom obrazovanju i gospodarstvu primijenila je pri izradi nastavnog plana i programa za dobivanje dopusnice za provođenje stručnog studija Visoke poslovne škole PAR. Samostalno ili kao koautorica objavila je 30-tak znanstvenih i stručnih radova, te je autorica knjige Multimodalni transport. Godinama aktivno sudjeluje na stručnim seminarima, konferencijama i savjetovanjima te je kao aktivni istraživač radila na nekoliko projekata iz područja gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao i u radu nekoliko međunarodnih projekata. Dobitnica je stipendije Ministarstva europskih integracija za europske studije, priznanja Hrvatskog znanstvenog društva za promet te Europske platforme za prometnu znanost. Također, proglašena je najboljom poduzetnicom 2014.godine od strane Hrvatske udruge poslovnih žena Krug.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
024 NAGOS Nacionalno gospodarstvo 4
011 OSEKP Osnove ekonomike poduzeća 6
002 OPUPR Osnove poslovnog upravljanja 6
040 PROLO Prometna logistika 4