Name: Ivan Dražić
Title/Position: Doc. dr. sc., Predavač
Department: Ekonomska matematika, Poslovna statistika
Specialties: Matematika i informatika
Contact Email: ivan.drazic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Doc. dr. sc. Ivan Dražić diplomirao je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje stječe zvanje profesora matematike i informatike. Titulu doktora znanosti stekao je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom disertacije „Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nermine Mujaković i prof. dr. sc. Zvonimira Tuteka. Profesionalnu karijeru započeo je 2001. godine kao učitelj matematike i informatike u OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici, a 2005. godine prelazi na Tehnički fakultet u Rijeci gdje je i danas zaposlen u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Vlasnik je obrta za intelektualne usluge ID Consulting, specijaliziranog za savjetovanje na području informatike, edukaciju i statističke analize. Uže područje njegova znanstvenog rada je primijenjena matematika i matematičko modeliranje s posebnim naglaskom na modele toka kompresibilnih fluida i pripadne sustave parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. U stručnom radu bavi se statističkim analizama u ekonomskim znanostima i biomedicini, didaktikom nastave matematike i radom s nadarenim učenicima. Na matičnom fakultetu trenutno je nositelj kolegija Matematika I na preddiplomskom studiju računarstva te Matematika II i Inženjerska matematika ET na preddiplomskom studiju elektrotehnike. Na Medicinskom fakultetu predaje kolegij Matematika na preddiplomskom studiju sanitarnog inženjerstva te kolegije Ekonomska matematika i Poslovna statistika na Visokoj poslovnoj školi PAR. U prethodnim akademskim godinama na Tehničkom fakultetu u Rijeci bio je suradnik i na kolegijima Stohastička matematika na diplomskom studiju računarstva te Inženjerska statistika na preddiplomskom studiju strojarstva. Do svibnja 2018. godine objavio je 18 znanstvenih radova od kojih je 11 indeksirano u bazi Web of Science s 94 citata, a 13 u bazi Scopus s 107 citata. Sudjelovao je u radu dva znanstvena projekta potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, pri čemu je na jednom projektu bio voditelj. Recenzirao je 22 znanstvena rada, a djeluje i kao stalni recenzent za bazu MathSciNet Američkog matematičkog društva. Aktivno je sudjelovao putem predavanja ili poster prezentacije na 21 međunarodnom znanstvenom kongresu. Član je uredničkih odbora u dva znanstvena časopisa. U području stručnog djelovanja objavio je 26 stručnih radova, bio je predavač na 6 domaćih stručnih skupova te održao veći broj specijaliziranih pozvanih predavanja. Autor je jednog sveučilišnog udžbenika, član je povjerenstva za provođenje natjecanja iz matematike za učenike srednjih škola Primorsko-goranske županije, a aktivno djeluje i u sklopu projekta grada Rijeke i OŠ Gornja Vežica „E-učionica“ namijenjenog radu s nadarenim učenicima.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
001 EKMAT Ekonomska matematika 6
009 PSTAT Poslovna statistika 5