Name: Ivana Edmonds
Title/Position: M.A. (Ed), M.Ed., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Jezici
Contact Email: ivana.edmonds@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Ivana Edmonds, M.A. (Ed), M.Ed., diplomirala je na Sveučilištu Marywood (Scranton, PA, SAD) završivši studij Međunarodno poslovanje i Španjolski jezik. Magistrirala je na Sveučilištu DePaul (Chicago, IL, SAD) Dvojezično dvokulturalno obrazovanje (Engleskog kao drugog jezika i Španjolskog jezika) s naglaskom na poučavanje te obranila magistarski rado “Važnost očuvanja materinskog jezika pri učenju novog jezika.” Završenim dodatnim magisterijem na Sveučilištu Roosevelt (Schaumburg, IL, SAD) magistrirala je u području primarnog obrazovanja. Radila je pet godina kao profesor Engleskog kao drugog jezika i Španjolskog jezika u javnom školstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Stekla je brojna osobna i poslovna iskustva u radu s učenicima i studentima različitih nacionalnosti i kultura, individualnom podučavanju, podučavanju u malim i velikim grupama te organizaciji i koordinaciji kulturnih događaja i projekata.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
022 FRANC Francuski jezik 4
021 NJEMJ Njemački jezik 4
004 PENG1 Poslovni engleski jezik 1 3
020 PENG2 Poslovni engleski jezik 2 3
035 PENG3 Poslovni engleski jezik 3 3
023 ŠPANJ Španjolski jezik 4