Name: Jasmina Mutabžija
Title/Position: dr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Pravo
Contact Email: jasmina.mutabzija@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Dr.sc. Jasmina Mutabžija diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci 2002.godine. Zvanje magistrice prava stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Torinu, Italija 2003. godine obranom rada s temom iz područja intelektualnog vlasništva. Doktorski studij „Pravo društava i trgovačko pravo“ upisala je i obranila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju pravničku karijeru započela je kao pripravnik u POSLuH d.o.o. u Zagrebu, nakon čega nastavlja kao sudski vježbenik, a potom i sudski savjetnik na Općinskom sudu u Rijeci. Sredinom 2007. godine vraća se u gospodarstvo kao pravni savjetnik u POSLuH d.o.o. Zagreb, gdje je početkom 2010. godine imenovana direktoricom tog trgovačkom društva. Od 2007.godine angažirana je kao predavač pravnih kolegija na Poslovnoj akademiji Rijeka i BA Nordhessen Gmbh, a od 2011. godine i na Visokoj poslovnoj školi PAR. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom i engleskom jeziku te redovno sudjeluje na međunarodnim konferencijama i savjetovanjima. Za rad iz područja patentnog prava 2004. godine primila je dvije međunarodne nagrade.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
013 GRPRA Građansko pravo 2
029 RPPRZ Radno pravo i pravo zaštite podataka 2
019 TRPRD Trgovačko pravo i prava društva 2