Name: Nataša Mesić
Title/Position: dipl.ing., univ.spec.oec., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Financije
Contact Email: natasa.mesic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Nataša Mesić, dipl.ing., univ.spec.oec., je završila Pomorski fakultet u Rijeci, smjer Tehnologije prometa. Radila je trinaest godina kao voditelj računovodstva, a potom i kao direktor u poduzeću OTS d.o.o. u Rijeci. Od studenog 2007. je zaposlena u Saipem mediteran usluge d.o.o. kao porezni savjetnik, specijalist za poreze. Trenutno je u fazi prijave teme doktorskog rada iz područja računovodstva na poslijediplomskom doktorskom studiju Poslovne Ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Direktorica je poduzeća Računovodstvo i savjetovanje Mesić d.o.o.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
015 RACUN Računovodstvo 5