Name: Rozana Veselica
Title/Position: dr.sc.
Department:
Specialties: Menadžment
Contact Email: rozana.veselica@par.hr
Contact Phone:

Faculty Bio

Dr.sc. Rozana Veselica diplomirala je pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, nakon kojega je upisala doktorski studij pri Sveučilištu Juraj Dobila – polje ekonomija, smjer menadžment. Uspješno je obranila doktorsku disertaciju 2014. na temu „Utjecaj inovacijskih strategija na konkurentsku prednost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj“. Kroz dosadašnja zaposlenja stekla je široko iskustvo poslovanja u privatnim službama radom na području turizma, IT sektora, EU projekata, te na području marketinga i prodaje na multinacionalnoj razini. Sudjelovala je u koordinaciji i organizaciji raznih seminara, tečajeva te poslovnih usavršavanja na području Europske unije. Boravkom u Allentownu, Pennsylvania (USA) stječe prva inozemna radna iskustva, kao i ona osobna na području rada u multikulturalnim timovima, učenju drugačijih kultura, običaja i jezika.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
036 PRMEN Projektni menadžment 4