Name: Vladimir Rosić
Title/Position: dr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Poslovno komuniciranje
Contact Email: vladimir.rosic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Dr.sc. Vladimir Rosić je stekao doktorat društveno - humanističkih znanosti iz znanstvenog područja odgojnih znanosti pedagogije 1981. godine. Radio je kao učitelj, nastavnik, profesor, pedagog, ravnatelj, profesor visoke škole, docent, izvanredni i redoviti profesor. Radio je kao profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, znanstveni savjetnik društvenih znanosti te je autor 20 knjiga i preko 300 znanstvenih i stručnih radova iz područja odgoja i obrazovanja, isto tako i urednik i recenzent mnogih znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je u realizaciji više znanstvenih projekata, a radove je prezentirao na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
006 POKOM Poslovno komuniciranje 4