Specijalizirani tečajevi engleskog jezika


ODABERITE TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA ZA SVOJE POTREBE!

Engleski jezik za početnike – namijenjen osobama bez ili sa slabim predznanjem engleskog jezika (A1- A2). Cilj tečaja je osposobiti polaznike za nastavak tečaja na razini A2 – B1.

Tečaj osnova gramatike Engleskog jezika – namijenjen osobama sa slabim predznanjem engleskog jezika (A2 – B1). Cilj tečaja je pružiti polaznicima osnovno znanje gramatike i morfosintakse engleskog jezika s ciljem osposobljavanja polaznika za napredne tečajeve na razini B1 – B2 i specijalizirane tečajeve.

Poslovni engleski – namijenjen osobama s predznanjem engleskog jezika na minimalnoj razini B2. Cilj tečaja je osposobiti polaznike za pismenu i usmenu komunikaciju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju pri čemu se naglasak stavlja na kulturološke specifičnosti komunikacije i prezentacijske i komunikacijske vještine.

Konverzacijski tečaj – namijenjen osobama s predznanjem engleskog jezika na razini B1 – B2. Tečaj stavlja naglasak na komunikativnu kompetenciju, tj. komunikacijske vježbe na engleskom jeziku.

Tečaj interkulturalne komunikacije – namijenjen osobama s predznanjem engleskog na razini B2 – C1. Cilj tečaja je upoznati polaznike s teorijama o interkulturalnoj komunikaciji, kulturološkom specifičnostima slavenskog, anglo –saksonskog i romanskog govornog područja te strategijama za razvoj interkulturalne komunikacijske kompetencije.

Engleski u turizmu i ugostiteljstvu – specijalizirani tečaj engleskog jezika namijenjen osobama koje se bave turističkim i ugostiteljskim djelatnostima.

Pripremni tečajevi za polaganje TOEFL i IELTS testova – provode se kroz vježbe četiriju osnovnih vještina; pisanja, čitanja, slušanja i govora. Uz navedeno, pripreme podrazumijevaju i vježbe strategija za polaganje standardiziranih testova. Pripremni tečajevi izvoditi će se kroz 20 sati. S obzirom na individualni pristup svih naših programa, polaznici će biti u mogućnosti pohađati i dodatne satove, prema potrebi i dogovoru.

No Fields Found.