Tečajevi stranih jezika


Centar za jezike PAR  nudi vrhunsku kvalitetu tečajeva stranih jezika  koji  se  izvode  prema  modernim  principima  kreativne i  integrirane  nastave  prilagođene  specifičnim  potrebama polaznika.    Programi  su  izrađeni  prema  smjernicama CEFR-a  (Common European Framework for Reference of Languges), što omogućava polaznicima uravnoteženo učenje jezika  kroz  četiri  jezične  vještine  (čitanje,  pisanje,  slušanje  i govor).

Predavači  Centra  za  jezike  PAR  diplomirani  su    profesori stranih jezika s višegodišnjim iskustvom rada s mladima i odraslima koje su stekli u različitim obrazovnim ustanovama i institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Centar  za  jezike  PAR  nudi  tečajeve  jezika  za  opće  i specifične potrebe, pripremne tečajeve za TOEFL i IELTS, individualizirane  tečajeve  (prilagođene  razini  znanja polaznika)  te  gratis  konverzacijske  vježbe  s  posjetama izvornih govornika stranih jezika. Jezici u početnoj ponudi su engleski, španjolski, talijanski, njemački i francuski. Završetkom  tečaja,  polaznik  dobiva  potvrdu  (certifikat) kojom potvrđuje završeni tečaj. Osim potvrde, polaznici su u mogućnosti zaraditi 3 ECTS boda unutar visokoobrazovne ustanove PAR.

Učenje  stranih  jezika  nije  više  privilegija,  ono  je  sastavni dio  života.  Razvoj  tehnologije,  globalizacija  i  potreba za  komunikacijom  nameće  nam  svakodnevno  učenje,  a posebice učenje stranih jezika i za osobne i poslovne potrebe.

Nadograđivanjem znanja jezika povećat ćete i znanje o novim kulturama i običajima te cjelokupno obrazovno iskustvo.

Uravnoteženo učenje stranih jezika garantira učenje četiri jezične vještine!

 

Pisanje

Čitanje

Slušanje

Govor

Vježbe oblikovanja teksta unutar zadanih tema. Vježbe strukturiranja teksta prema principima stranog jezika. Naglasak na razvijanju odgovarajućeg vokabulara, prema tematskim jedinicama te poštivanje pravila  gramatike, morfologije I sintakse.

Vježbe s ciljem razvijanja strategija razumijevanja različitih tipova narativnih djela. Vježbe analitičkih strategija čitanja.

 

Vježbe slušanja unutar realističnog konteksta i stvaranjem okružja realnih situacija. Vježbe podrazumijevaju slušanje audio snimaka uz materijale s ciljem razumijevanja govora i reproduciranja ideja.

 

Vježbe govora održavaju se u sklopu konverzacijskih vježbi, unutar tematski zadanih cjelina, povezivanjem vještina slušanja i vještina govora.

 

 

No Fields Found.