MINI MBA u zdravstvu


MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

PROGRAM PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA

Potreba za kvalificiranim i obrazovanim menadžerima u zdravstvenom sektoru primjetna je kako u javnom tako i u privatnom sektoru.
Ovaj će program polaznicima omogućiti stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o upravljanju zdravstvenim sustavom i zdravstvenim uslugama.
Pruža multidisciplinarno obrazovanje za upravljanje zdravstvenim sustavom, njegove podsustave, institucije i osoblje s jakim naglaskom na praktično iskustvo.

Odaberite MINI MBA program u trajanju od 64 sata ili modul/module po izboru i unaprijedite svoje specifične vještine neophodne za rad u sektoru zdravstva.

MODULI

 1. menadžment u zdravstvu
 2. upravljanje kvalitetom u zdravstvu
 3. upravljanje marketingom u zdravstvu
 4. upravljanje financijama u zdravstvu
 5. upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
 6. krizni menadžment i krizno komuniciranje

MODUL 1: Menadžment u zdravstvu

 • Uvod u menadžment zdravstva
 • Hijerarhija funkcija menadžmenta u zdravstvu
 • Leadership u zdravstvu
 • Upravljanje i motivacija
 • Organizacijsko ponašanje i menadžersko razmišljanje u zdravstvenim organizacijama/ustanovama
 • Strateško planiranje u zdravstvu

MODUL 2: Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

 • Kvaliteta zdravstvenih sustava
 • Uvod u upravljanje kvalitetom u zdravstvu
 • Unaprjeđenje kvalitete u zdravstvu
 • Standardi kvalitete i akreditacija

MODUL 3: Upravljanje marketingom u zdravstvu

 • Osnove marketinga u zdravstvu
 • Uvod u strateški marketing u zdravstvu
 • Marketinško planiranje i marketing planovi u zdravstvu
 • Istraživanje motivacije klijenata
 • Razvoj brenda u zdravstvu
 • Identitet poslovnog subjekta u zdravstvu

MODUL 4: Upravljanje financijama u zdravstvu

 • Modeli financiranja zdravstvene zaštite
 • Zdravstvena ustanova kao poslovni subjekt
 • Ugovaranje zdravstvene zaštite
 • Analiza poslovanja i financijska izvješća
 • Novčani tijek

MODUL 5: Upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu

 • Zdravstveni sustav i ljudski potencijali
 • Ljudski potencijali u zdravstvu
 • Pravna osnova za upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
 • Radni odnosi i poslovni odnosi u zdravstvu (zdravstvenom sektoru)
 • Strategija odnosa između zaposlenika u zdravstvu
 • Motivacija i faktori motivacije zaposlenika u zdravstvu
 • Zaštita na radu i zaštita radnog okruženja

MODUL 6: Krizno komuniciranje u zdravstvu

 • Pojmovno određenje krizne komunikacije u zdravstvu
 • Krizno komuniciranje u zdravstvu
 • Komunikacija prema laičkoj javnosti
 • Učinkovito krizno komuniciranje u zdravstvu

Prijavite se ovdje!