Administrator u sportskim organizacijama


NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE

 ADMINISTRATORA U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Program osposobljavanja za administratora u sportskim organizacijama temeljen je na praktičnim primjerima i radionicama, namijenjen je svima onima koji žele steći nova i unaprijediti postojeća znanja. Program omogućuje stjecanje osnovnih znanja iz područja sportske administracije neophodnih za kvalitetan rad i razvoj sportskih organizacija.


Prijavni obrazac dostupan je na LINKU

Po završetku programa svaki polaznik koji uspješno izvrši sve elemente provjere znanja i vještina dobiva javnu ispravu: Uvjerenje o osposobljavanju za poslove administratora u sportskim organizacijama.

Cijena programa: 6.500,00 kuna

 

Program Cijena jednog modula* Cijena cijelog programa
Administrator u sportskim organizacijama 2.200,00 kuna 6.500,00 kuna

 

Uvjeti upisa

Program osposobljavanja za poslove administratora u sportskim organizacijama mogu upisati svi polaznici koji imaju:

  • stečenu srednju stručnu spremu.

 

Nastavni plan i program

Rb. Nastavna cjelina Ukupno
1. Osnove ekonomike sporta 17
2. Osnove marketinga u sportu 21
3. Osnove poduzetništva u sportu 7
4. Poslovna komunikacija u sportskim organizacijama 23
5. Uredsko poslovanje u sportskim organizacijama 30
6. Zaštita na radu 7
7. Praktična nastava 150
UKUPNO: 255

 

Dokumenti potrebni za upis:

  • Preslika domovnice i osobne iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane,
  • Preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih),
  • dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili drugom višem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe ili diplome).