Suradnik/ica u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova


Program osposobljavanja za poslove suradnika/ice u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

 

Program osposobljavanja za obavljanje poslova suradnika/ice u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova mogu upisati svi kandidati koji imaju:

 • Završenu četverogodišnju srednju školu;
 • Poznavanje engleskog jezika na razini B2 (test provjere znanja);
 • poznavanje osnova rada na računalu (Microsoft Office paket, test provjere znanja).

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Primijeniti pravne akte Europske Unije za potrebe europskih projekata;
 2. Razlikovati glavne vrste EU fondova koji su na raspolaganju za financiranje projekata, darovnica EU i proces registracije u PADOR sustav;
 3. Sudjelovati u izradi prijavnog obrasca, projektnog prijedloga i sažetka prijedloga projekta u skladu s prioritetima i ciljevima određenog natječaja;
 4. Skicirati logičku matricu za projekt financiran sredstvima Europske Unije;
 5. Identificirati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta;
 6. Kritički prosuđivati projekt i njegovu održivost;
 7. Koristiti tehnike evaluacije projekta.
 8. Provoditi rad na siguran način primjenjujući mjere zaštite na radu.
Rb. Nastavna cjelina Ukupno
1. Institucije Europske Unije i politike financiranja 15
2. Mogućnosti financiranja u Europskoj Uniji 20
3. Izrada projekata Europske Unije 50
4. Evaluacija projekta i upravljanje projektnim rizicima 20
5. Komunikacijske i prezentacijske vještine 20
6. Zaštita na radu 5
UKUPNO: 130

Početak nastave: 2.12.2019. – 17-20:30

Nastava se održava ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom.

Prijavite se ovdje!

Polazniku/ci koji/koja uspješno izvrši sve elemente provjere znanja i vještina izdaje se javna isprava: Uvjerenje o osposobljavanju za poslove suradnika/ice u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova.