Menadžer u sportskoj organizaciji


Program za stručno usavršavanje za poslove menadžera/ice u sportskoj organizaciji.

7-01

 

 

Sukladno izmjenama Zakona o športu NN 71/06 (i izmjeni naziva Zakona, NN 86/2012, u Zakon o sportu) pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost moraju na upravljačkim i administrativnim poslovima imati stručne kadrove. U skladu s navedenim izmjenama Zakona sportske organizacije dužne su uskladiti svoje djelovanje i educirati kadrove prema regulativama Europske Unije što svakako podrazumijeva razvoj i kontinuirano usavršavanje kadrova na upravljačkim i administrativnim funkcijama u području sportskog menadžmenta.
Svaki polaznik/ica ovim se programom usavršava za djelotvorno upravljanje specifičnim i iznimno zahtjevnim poslovima menadžera u sportskoj organizaciji. Osim toga, osoba stječe specifično znanje projektnog menadžmenta u sportu, sportskog marketinga i financijskog menadžmenta u sportu. Program podrazumijeva i stjecanje specifičnih vještina, “soft skills” iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina (verbalne i neverbalne komunikacijske vještine, jasne komunikacije, vještina prezentiranja i organiziranja prezentacije) te upravljanja sportskim događajima.

 

Steknite specifična znanja:

 • ustrojavanje sportske organizacije u skladu s potrebama tržišnog okruženja,
 • strateško upravljanje sportskom organizacijom,
 • upravljanje financijama kao sastavnim dijelom sustava upravljanja, upravljanje marketingom,
 • efikasno upravljanje komunikacijskim procesima

 

Minimalni uvjeti za upis programa:

 • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz područja društvenih znanosti, iz polja: ekonomije, prava, politologije, informacijskih znanosti, sociologije, psihologije i odgojnih znanosti: (isključivo) područje kineziologija;
 • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz nekog drugog područja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u sportskoj/im organizacijama, što dokazuju potvrdom poslodavca;
 • poznavanje osnova rada na računalu.

 

Kompetencije stečene završetkom programa:

Završetkom programa za stručno usavršavanje za poslove menadžera/ice u sportskoj organizaciji, polaznik će moći:

 

 1. Upravljati procesima projektnog planiranja u sportskom poslovnom sustavu na temelju usvojenih znanja vezanih za razvoj projekata i primjenu strategija razvoja sportskog subjekta;
 2. Organizirati projekte u sportu kroz faze životnog ciklusa projekta u sportu, klasificirati projekte i upravljati funkcijama projektnog menadžmenta u sportu;
 3. Izraditi i uspješno voditi projektni plan sportskog subjekta;
 4. Upravljati marketinškim paradigmama u sportu i izraditi marketing plan;
 5. Identificirati ključne značajke motivacije i stvoriti identitet tima te razviti brand u sportu;
 6. Upravljati financijama u sportu, odnosno upravljati procesima financijskog menadžmenta u sportu, financijskog izvještavanja u sportskim subjektima i osnovnim elementima financijske analize za potrebe sportskih subjekata uz planiranje dobiti i financijsko predviđanje u sportu;
 7. Koristiti verbalne i neverbalne vještine komuniciranja uz primjenu elemenata jasne komunikacije, te vještina prezentiranja i organiziranja prezentacije;
 8. Upravljati organizacijom različitih sportskih priredbi / događaja;
 9. Upravljati rizicima;
  Izraditi bilancu sportskog događaja i procijeniti njegovu uspješnost;
 10. Upravljati trendovima u sportu i sportskom turizmu te razvojem organizirane sportske turističke zajednice.

 

Nastavne cjeline:

 • Projektni menadžment u sportu
 • Sportski marketing
 • Financijski menadžment u sportu
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Upravljanje sportskim događajima
 • Zaštita na radu

Završetkom programa za stručno usavršavanje za poslove menadžera/ice u sportskoj organizaciji, polaznik stječe

Uvjerenje o usavršavanju za poslove menadžera/ice u sportskoj organizaciji.

 

Prijave putem prijavnog OBRASCA.

Program Cijena jednog modula* Cijena cijelog pograma
Menadžer/ica u sportskoj organizaciji (6 modula) 2.200 kn 8.700 kn
*Cijena modula + PDV

*Cijena na rate +15%

Dodatni popusti na cijenu cijelog programa

Popust za polaznike PAR edukacija 10%

Popust za 2 ili više djelatnika iz iste tvrtke 15%

Popust za studente i nezaposlene 20%

183

Voditelj projekata financiranih iz EU fondova

co-pr-voditelj

Voditelj odnosa sa javnošću

business-executives-discussing-their-colleagues-whiteboa-1170-1837

PR i protokol akademija

Centar za jezike PAR