Samostalni računovođa


Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje  
15768-NQEAR4

Jedan od najtraženijih programa stručnog usavršavanja je upravo onaj za poslove samostalnog računovođe, odnosno samostalne računovotkinje

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Pritom polaznik stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća.

 

Upisom programa stječete specifična znanja:

 • Djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo.
 • Sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.
 • Sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća.

 

Minimalni uvjeti za upis programa:

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

 • Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
 • Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).

 

Kompetencije stečene završetkom programa:

Završetkom programa za usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje polaznik će moći:

 1. primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 2. usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti  (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 3. odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti  (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 4. sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 5. koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

 

Nastavne cjeline:

 • Regulativni okvir računovodstva
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
  Računovodstvo na računalu
 • Zaštita na radu
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti

Završetkom programa za stručno usavršavanje Voditelja/ice odnosa s javnošću, polaznik stječe

Uvjerenje o usavršavanju za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje.

 

Prijave putem prijavnog OBRASCA.

Program Cijena jednog modula* Cijena cijelog pograma
Samostalni/a računovođa/tkinja ( 6 modula) 1.200 kn 4.250 kn
*Cijena modula + PDV

*Cijena na rate +15%

Dodatni popusti na cijenu cijelog programa

Popust za polaznike PAR edukacija 10%

Popust za 2 ili više djelatnika iz iste tvrtke 15%

Popust za studente i nezaposlene 20%

co-pr-voditelj

Voditelj odnosa s javnošću

183

Voditelj projekata financiranih iz EU fondova

business-executives-discussing-their-colleagues-whiteboa-1170-1837

PR protokl i akademija

Centar za jezike PAR