Voditelj digitalnog marketinga


PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA DIGITALNOG MARKETINGA

 

Program usavršavanja za poslove voditelja digitalnog marketinga osmišljen je tako da svakog polaznika/icu usavršava za djelotvorno unaprjeđenje i razvoj izravne  komunikacije s potrošačima putem novih medija u svrhu postizanja poslovnih i marketinških ciljeva.

Polaznici će steći znanja ključna za tržište rada koje od stručnjaka za digitalni marketing zahtjeva: upravljanje digitalnom marketinškom strategijom, koordinaciju komunikacije na društvenim mrežama, SEO optimizaciju, osmišljavanje i provedbu digitalnih marketinških kampanja, uključivanje digitalnih medija u sveobuhvatni marketinški miks, istraživanje online tržišta te analizu učinkovitosti i unaprjeđenje web komunikacije, razvoj promotivnih web stranica tvrtke (landing page), postavljanje i koordinaciju content marketing projekata.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Provesti istraživanje tržišta za potrebe digitalnog marketinga
 2. Upravljati digitalnim marketingom, alatima digitalnog marketinga i integriranom marketinškom komunikacijom.
 3. Izraditi i upravljati strategijom digitalnog marketinga
 4. Upravljati SEO optimizacijom i SEO Off page optimizacijom
 5. Upravljati procesom digitalnog oglašavanja
 6. Isplanirati koncept digitalne promocije temeljene na oglašavanju na društvenim mrežama, mobilnom oglašavanju i display oglašavanju.
 7. Upravljati izradom promotivne web stranice (Landing page)
 8. Izraditi koncept e-mail marketinga i upravljati dizajnom i strukturom e-maila te njegovom isporukom
 9. Izraditi plan mobilnog marketinga i upravljati mobilnim aplikacijama
 10. Izraditi SMS sadržaj i SMS strategiju za potrebe mobilnog oglašavanja
 11. Upravljati optimizacijom web stranica
 12. Upravljati marketingom društvenih medija kroz planiranje sadržaja za društvene medije i lokacijski marketing u društvenim medijima
 13. Vrednovati rezultate analitike aktivnosti digitalnog marketinga
 14. Primijeniti pravila zaštite na radu
Rb. Nastavna cjelina Ukupno
1. Digitalni marketing 28
2. Strategija digitalnog marketinga 25
3. SEO optimizacija 21
4. Digitalno oglašavanje 37
5. E-mail marketing 9
6. Marketing društvenih medija 24
7. Mobilni marketing 17
8. Analitika aktivnosti digitalnog marketinga 20
9. Zaštita na radu 7
UKUPNO: 188

 

 

Program usavršavanja za poslove voditelja digitalnog marketinga mogu upisati svi kandidati koji imaju:

 • završenu minimalno višu stručnu spremu / prvostupnik.

Početak nastave: 11.10.2019. – 17 sati

Nastava se održava petkom i subotom.

Prijavite se ovdje!

Polazniku/ci koji/koja uspješno izvrši sve elemente provjere znanja i vještina izdaje se javna isprava: Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja digitalnog marketinga.