Voditelj društvenog poduzetništva


NASTAVNI PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VOĐENJA DRUŠTVENOG PODUZEĆA

PRIJAVE U TIJEKU!

TRAJANJE PROGRAMA (u satima): 170 sati

Program stručnog usavršavanja za poslove vođenja društvenog poduzeća može upisati osoba koja ima završenu VŠS ili VSS naobrazbu. Poželjni uvjet je vladanje računalnim programima za pisanje, izračune, prezentiranje i poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Analizirati mogućnosti društvenog poduzetništva.
  2. Primijeniti osnovne zakonske propise vezane za osnivanje i poslovanje društvenog poduzeća, zaštitu na radu i radne odnose
  3. Primijeniti adekvatne procese, tehnike i alate poslovnog planiranja.
  4. Upravljati poduzećem, procesima poduzeća i odnosima sa zaposlenicima i vanjskim okruženjem.
  5. Analizirati tržište i izraditi marketinški plan.
  6. Identificirati dionike, izraditi i provesti plan upravljanja složenim odnosima poduzeća s akterima njegovog okruženja
  7. Identificirati i upotrijebiti raspoložive izvore financiranja, aktualne poticaje i alternativne izvore financiranja društvenog poduzeća
  8. Izraditi plan financiranja i financijskog poslovanja poduzeća

 

Rb. Nastavna cjelina Sati
1. Društveno poduzetništvo i zakonodavni okvir za poslovanje društvenih poduzeća 19
2. Poslovno modeliranje i planiranje za društvena poduzeća 28
3. Marketing društvenih poduzeća 53
4. Upravljanje društvenim poduzećima 43
5. Upravljanje financijama i računovodstvo društvenih poduzeća 27
UKUPNO 170

Nastava se održava ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Početak nastave 23.9.2019.

Prijavite se ovdje!

Polazniku koji uspješno izvrši sve elemente provjere znanja i vještina izdaje se javna isprava: Uvjerenje o usavršavanju za poslove vođenja društvenog poduzeća.