Voditelj odnosa s javnošću


Visoka poslovna škola PAR provodi

prvi program za stručno usavršavanje voditelja/ice odnosa s javnošću u Primorsko – goranskoj županiji!    

adobe-premiere-pro

 

Početak nastave: 11.10.2019. – 17 sati

Nastava se održava petkom i subotom.

Program je namijenjen otvorenim, komunikativnim i kreativnim osobama koje se bave ili žele usavršiti svoja znanja u području odnosa s javnošću i marketinga.

Poslovi u odnosima s javnošću su kompleksni i zahtijevaju neprestano usavršavanje i osvježavanje postojećih znanja. Putem našeg programa usavršavanja, steći ćete specifične komunikacijske i prezentacijske vještine, znanje o medijima, kako upravljati  događajima (event management), kako upravljati kriznim situacijama (krizna komunikacija), a upoznat ćete se i s konceptima eMarketinga, PR alata i tehnika.

Program stručnog usavršavanja za poslove voditelja/ice odnosa s javnošću temeljen na praktičnim primjerima i radionicama, a namijenjen je svima koji žele steći nova i unaprijediti postojeća znanja neophodna za učinkovito upravljanje odnosima s javnošću svakog poslovnog subjekta.

 

Upisom programa stječete specifična znanja:

  • komunikacijske i prezentacijske vještine
  • mediji i odnosi s javnošću
  • upravljanje događajima
  • upravljanje kriznim situacijama
  • vještina kriznog komuniciranja
  • unaprjeđenje odnosa s javnošću primjenom koncepta eMarketinga, PR alata i tehnika

 

Minimalni uvjeti za upis programa:

  • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz područja: povijesti, znanosti o jeziku i književnosti (filologija), filozofije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, teologije, ekonomije, prava, politologije, informacijskih znanosti, sociologije ili psihologije; ili
  • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz nekog drugog područja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u odnosima s javnošću što dokazuju potvrdom poslodavca;
  • poznavanje osnova rada na računalu.

Završetkom programa za stručno usavršavanje Voditelja/ice odnosa s javnošću, polaznik stječe Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja/ice odnosa s javnošću.

Prijave putem prijavnog OBRASCA.

Program Cijena jednog modula* Cijena cijelog pograma
Voditelj/ica odnosa s javnošću (7 modula) 2.200 kn 9.450 kn
*Cijena modula + PDV

*Cijena na rate +15%

Dodatni popusti na cijenu cijelog programa

Popust za polaznike PAR edukacija 10%

Popust za 2 ili više djelatnika iz iste tvrtke 15%

Popust za studente i nezaposlene 20%

7-01

Menadžer u sportskoj organizaciji

183

Voditelj projekata financiranih iz EU fondova

business-executives-discussing-their-colleagues-whiteboa-1170-1837

PR protokl i akademija

Centar za jezike PAR