Turistički vodičiUPISI ZA OPĆI I POSEBNI DIO U TIJEKU!

Početak nastave 18. listopada 2019.

Prijavni obrazac


Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07. i 88/10), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) Visoka poslovna škola PAR najavljuje provođenje programa stručnog ispita za turističkog vodiča prema kategorijama:

 • Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Primorsko – goransku i Ličko – senjsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Istarsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb*
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Šibensko – kninsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Splitsko – dalmatinsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Zadarsku županiju

Trajanje seminara je dva i pol mjeseca, a nastava će se održavati u terminima:

radnim danom od 16.00 – 20.00 sati i subotom od 09.00 – 16.00 sati

stručni izleti održavaju se vikendom (subotom i nedjeljom)

Dokumenti potrebni za upis:

 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu
 • preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (za one polaznike koji se prijavljuju sa srednjom stručnom spremom)

U cijenu programa za turističke vodiče uključen je i ispit za jedan jezik po izboru. Svaki drugi jezik plaća se prema cijeni navedenoj u  cjeniku.

Program za turističke vodiče Cijena
Primorsko-goranska i Ličko-senjska  županija(opći dio uključen) 4.500,00 kn + PDV
Opći dio programa za turističke vodiče (samo opći dio) 2.250,00 kn + PDV
Dodatni jezik (engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski) 300,00 kn + PDV
Posebni dio – Primorsko-goranska i Ličko-senjska  županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Istarska županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Grad Zagreb 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Zadarska Županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Šibensko – kninska županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Splitsko – dalmatinska županija 2.350,00 kn + PDV
Voditelj poslovnice 3.550,00 kn + PDV
Cijena programa za voditelja poslovnice za polaznike koji imaju položen ispit za turističkog vodiča 1.870,00 kn + PDV

Po završetku programa seminara polaznik će dobiti odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova turističkog vodiča.

Kontakt: Martina Jurković, MA, Voditeljica centra za cjeloživotno obrazovanje, mjurkovic@par.hr, telefon: 051 444 – 478

*Ukoliko se ne prikupi dovoljan broj polaznika za opći dio ili Grad Zagreb seminar se neće održati.