Turistički vodičiUPISI ZA SEMINARE U SIJEČNJU!

POČETAK NASTAVE:

Početak nastave za Zadarsku županiju je 16. siječnja 2019. godine.

Početak nastave za Ličko – senjsku i Primorsko – goransku županiju je 21. siječnja 2019. godine.

Početak nastave za Istarsku županiju je 25. siječnja 2019. godine.


Prijavite se OVDJE

 

RASPORED PREDAVANJA 2019.

RASPORED PREDAVANJA ZA ZADARSKU ŽUPANIJU!

 

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07. i 88/10), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) Visoka poslovna škola PAR najavljuje provođenje programa stručnog ispita za turističkog vodiča prema kategorijama:

 • Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Primorsko – goransku i Ličko – senjsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Istarsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb*
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Šibensko – kninsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Splitsko – dalmatinsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Zadarsku županiju

Trajanje seminara je dva i pol mjeseca, a nastava će se održavati u terminima:

radnim danom od 16.00 – 20.00 sati i subotom od 09.00 – 16.00 sati

stručni izleti održavaju se vikendom (subotom i nedjeljom)

Dokumenti potrebni za upis:

 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu
 • preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (za one polaznike koji se prijavljuju sa srednjom stručnom spremom)

U cijenu programa za turističke vodiče uključen je i ispit za jedan jezik po izboru. Svaki drugi jezik plaća se prema cijeni navedenoj u  cjeniku.

Program za turističke vodiče Cijena
Primorsko-goranska i Ličko-senjska  županija(opći dio uključen) 4.500,00 kn + PDV
Opći dio programa za turističke vodiče (samo opći dio) 2.250,00 kn + PDV
Dodatni jezik (engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski) 300,00 kn + PDV
Posebni dio – Primorsko-goranska i Ličko-senjska  županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Istarska županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Grad Zagreb 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Zadarska Županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Šibensko – kninska županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Splitsko – dalmatinska županija 2.350,00 kn + PDV
Voditelj poslovnice 3.550,00 kn + PDV
Cijena programa za voditelja poslovnice za polaznike koji imaju položen ispit za turističkog vodiča 1.870,00 kn + PDV

Po završetku programa seminara polaznik će dobiti odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova turističkog vodiča.

Kontakt: Martina Jurković, MA, Voditeljica centra za cjeloživotno obrazovanje, mjurkovic@par.hr, telefon: 051 444 – 478

*Ukoliko se ne prikupi dovoljan broj polaznika za opći dio ili Grad Zagreb seminar se neće održati.