Turistički vodiči


Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07. i 88/10), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) Visoka poslovna škola PAR najavljuje provođenje programa stručnog ispita za turističkog vodiča prema kategorijama:

 • Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Primorsko – goransku i Ličko – senjsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Istarsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb*
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Šibensko – kninsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Splitsko – dalmatinsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Zadarsku županiju

Trajanje seminara je dva i pol mjeseca, a nastava će se održavati u terminima:

radnim danom od 16.00 – 20.00 sati i subotom od 09.00 – 16.00 sati

stručni izleti održavaju se vikendom (subotom i nedjeljom)

Dokumenti potrebni za upis:

 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu
 • preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (za one polaznike koji se prijavljuju sa srednjom stručnom spremom)

U cijenu programa za turističke vodiče uključen je i ispit za jedan jezik po izboru. Svaki drugi jezik plaća se prema cijeni navedenoj u  cjeniku.

Program za turističke vodiče Cijena
Primorsko-goranska i Ličko-senjska  županija(opći dio uključen) 4.500,00 kn + PDV
Opći dio programa za turističke vodiče (samo opći dio) 2.250,00 kn + PDV
Dodatni jezik (engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski) 300,00 kn + PDV
Posebni dio – Primorsko-goranska i Ličko-senjska  županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Istarska županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Grad Zagreb 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Zadarska Županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Šibensko – kninska županija 2.350,00 kn + PDV
Posebni dio – Splitsko – dalmatinska županija 2.350,00 kn + PDV
Voditelj poslovnice 3.550,00 kn + PDV
Cijena programa za voditelja poslovnice za polaznike koji imaju položen ispit za turističkog vodiča 1.870,00 kn + PDV

 


PREDBILJEŽBE I UPISI ZA SEMINAR NA JESEN U TIJEKU!

Početak nastave 26.10.2018. godine!


Prijavite se OVDJE

Po završetku programa seminara polaznik će dobiti odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova turističkog vodiča.

Kontakt: Martina Jurković, MA, Voditeljica centra za cjeloživotno obrazovanje, mjurkovic@par.hr, telefon: 051 444 – 478

*Ukoliko se ne prikupi dovoljan broj polaznika za opći dio ili Grad Zagreb seminar se neće održati.

 

Raspored predavanja OPĆI DIO

PREDMET PREDAVAČ Termini predavanja
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje doc.dr.sc. Gordana Nikolić

VPŠ PAR

petak, 26.10.2018.

16:30 – 20.15 sati

aula I. kat

Osnove turističkog zakonodavstva Vesna Berghaus, dipl.iur. Ministarstvo turizma subota, 27.10.2018.

11:00 – 15.00  sati

aula I. kat

Kultura govorenja i pisanja Irina Riđić, prof. petak, 9.11.2018. i 23.11.2018.

16.30 – 20.15 sati

aula I. kat

Gospodarski sustav Republike Hrvatske doc.dr.sc. Gordana Nikolić

VPŠ PAR

subota, 10.11.2018.

10.00 – 13.15 sati

aula I. kat

Politički sustav Republike Hrvatske Nenad Antolović, prof.

VPŠ PAR

subota, 10.11.2018.

13.45 – 17.00 sati

aula I. kat

Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske dr.sc. Marijan Bradanović subota, 17.11.2018.

9.00 – 16.00 sati

aula I. kat

Turistički zemljopis Hrvatske Igor Pap, prof.  subota, 24.11.2018.

9:00 – 16.00 sati

aula I. kat

Hrvatska povijest Hrvoje Tomljanović, prof. petak, 30.11.2018., 16.30 – 20.15 sati

aula I. kat

 

subota, 1.12.2018, 9.00 – 16.00 sati

aula I. kat

Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče / Jasminka Miškulin

Udruga turističkih vodiča Kvarnera

Petak, 7.12.2018., 16.30 – 20.15 sati

Subota, 8.12.2018., 8.00 – 12.00 sati

aula I. kat

 

Srijeda, 12.12.2018.,

u 17.00 – 20.00 sati (terenska vježba)

 

Petak, 14.12.2018., u 16.30 – 20.15 sati

Subota, 15.12.2018., u 8.00 – 12.00 sati

aula I. kat