E-partner – Klub za poticanje zapošljavanja mladih u Primorsko-goranskoj županiji


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

 

 

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Projekt  „E-partner – Klub za poticanje zapošljavanja mladih u Primorsko-goranskoj županiji

 

Visoka poslovna škola PAR će uz partnerstvo HZZ-a – Regionalni ured u Rijeci, udruge Regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI te tvrtki CIP (Centar za inovacije i poduzetništvo) d.o.o., P.A.R. d.o.o. i Silos Group d.o.o. realizirati navedeni projekt tijekom sljedeće dvije godine.

Cilj projekta je rješavanje problema dugotrajne nezaposlenosti mladih osoba do 29 godina kroz provedbu motivacijskih radionica i edukacija čime će se doprinijeti rješavanju problema nedostatka vještina ciljne skupine kako bi stvorili temelj za lakši prijelaz s učenja na rad te kako bi se riješio problem nezaposlenosti mladih. Projekt doprinosi socijalnoj komponenti održivog razvoja jer utječe na (samo)zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba na lokalnom tržištu rada te na stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih pothvata s naglaskom na društveno poduzetništvo.

Projekt uključuje minimalno 100 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba kao ranjivu skupinu na tržištu rada koju karakterizira nedostatak radnog iskustva i praktičnih vještina. Projekt E-partner formalnim partnerstvom doprinosi povećanju zapošljivosti nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima iskazanim u Strategiji razvoja ljudskih potencijala PGŽ 2015-2020 te Akcijskim planom provedbe.

Ukupna vrijednost projekta: 555.586,54 HRK
Sufinanciranje EU: 555.586,54 HRK
Razdoblje provedbe projekta: sljedeće 2 godine

Kontakt osoba za više informacija:
Milica Potkonjak-Šuljić
milica.suljic@par.hr
051/327-037

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Visoke poslovne škole PAR.