E4SPORT+


6 zemalja sudionica: Hrvatska, Portugal, Poljska, Norveška, Švedska i Danska

Trajanje projekta: 1.3.2019-30.4.2020.

Program: Erasmus +, Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi, Strateška partnerstva za mlade

Koordinator: Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (PT)

Partneri: Stowarzyszenie Youth Human Impact (PL), VISOKA POSLOVNA SKOLA PAR (HRV), FURIM INSTITUT (NOR), Više Mozaik (SWE), AALBORG BOLDSPILKLUB AF 1885 (DEN)

Tema: međunarodna suradnja, međunarodni odnosi, razvojna suradnja, učenje o poduzetništvu – poduzetničko obrazovanje mladih (sudjelovanje, rad s mladima, politika za mlade)

Kontekst

Društveni problem koji se pokušava prevladati jest nedovoljno ulaganje u mlade u poduzetništvu sporta. Projekt ima za strateške ciljeve ubrzanje ideja u području sporta, promicanje i osposobljavanje mladih za poduzetništvo i stvaranje poduzetničkih projekata u području sporta, pod općim ciljem razmjene dobrih praksi i posljedično širenje rezultata u području sportskog poduzetništva mladih u Europi.

Međuprojektna metodologija temelji se na neformalnom obrazovanju koje osigurava poticanje razmišljanja i rasprava temeljenih na razvoju kompetencija i razmjeni iskustava učenja.

Neke od specifičnih ciljeva programa su promicanje razvoja kulturnih i socijalnih vještina kod mladih koji omogućuju sudjelovanje u multikulturalnim kontekstima; promicati primjerenost učenja mladih prema trenutnim potrebama tržišta rada; promicati stvaranje novih poduzeća/ projekata s utjecajem na zapošljivost mladih; promicati obrazovanje mladih radnika kao čimbenika intervencije/ promjene u postizanju ciljeva strategije Europa 2020; promicati jednakost i socijalnu uključenost kroz sudjelovanje mladih s manje mogućnosti; promicati neformalno obrazovanje kao metodologiju obrazovanja/ osposobljavanja, a Youthpass kao instrument za priznavanje i vrednovanje kompetencija.