Edukacija: Program za voditelje poslovnica


O programu

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08), Visoka poslovna škola PAR objavljuje upise na program za pripremu i polaganje ispita za voditelja poslovnice u trajanju od 43 sata.
Kome je program namijenjen?
Program je namijenjen poduzetnim, komunikativnim osobama i onima s interesom za bavljenje turističkim djelatnostima. Završetkom programa, polaznici će imati kompetencije voditelja poslovnice, odnosno turističke agencije.

 

Koje nastavne cjeline program sadrži?

 • Politički sustav Republike Hrvatske
 • Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 • Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 • Osnove turističkog zakonodavstva
 • Putničke agencije
 • Vježbe

 

Koje uvjete mora ispunjavati kandidat?

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu
 • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan.

 

Koji su dokumenti potrebni za upis?*

 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu
 • SSS IV. stupnja (original dokumenti na uvid)
 • potvrda o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog
* Polaznici koji su položili ispit za turističkog vodiča dužni su priložiti i kopiju Uvjerenja o položenom ispitu za turističkog vodiča (original na uvid) kako bi im se mogli priznati ispiti.

 

Kada počinje nastava?

Predviđeni početak nastave je 12. rujna 2015. godine

 

Koja je cijena programa?

Cijena programa iznosi 3.550,00 kuna + PDV. U cijenu je uključen trošak predavanja, nastavni materijali i stručni ispit.

 

Kako se mogu prijaviti?

Prijaviti se možete putem online obrasca ovdje. Koga mogu kontaktirati za više informacija? Za sve dodatne informacije slobodno se obratite koordinatorici programa cjeloživotnog obrazovanja, Martini Jurković na email: mjurkovic@par.hr ili putem telefona na +385 51 327 037