Akti i dokumenti Škole

Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donesenom 30. kolovoza 2011. godine Visoka poslovna škola PAR je dobila dopuštenje za izvođenje studijskog programa stručnog studija Poslovno upravljanje.

Krajem 2011.godine ustrojeni su Stručno i Upravno vijeće kao temeljna tijela Škole, te doneseni svi pravilnici i Statut kojim se regulira funkcioniranje Škole, studentski život, te prava i obveze studenata i Škole.


 

Tagsakti