Novosti za studente

Na univerzitetu Stuttgart

Međunarodna suradnja s Veleučilištem Esslingen

Dekanica Visoke poslovne škole PAR Gordana Nikolić i voditelj studija Nenad Antolović održali su radni sastanak s dekanom odsjeka za menadžment Fakulteta primjenjenih znanosti pri Veleučilištu Esslingen Dieterom Kluckom. Dekani su se usporedbom nastavnih kurikuluma složili kako postoji baza za zajedničku dugoročnu suradnju koja će se temeljiti na razmjeni studenata i iskustva te usuglašavanju i prilagodbi studijskih programa.

Business Management - Poslovno upravljanje

Stručni studij “Poslovno upravljanje”

Visoka poslovna škola “PAR” pokreće se na inicijativu Poslovne Akademije Rijeka uz podršku jedinica lokalne samouprave (Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije), strukovnih i stručnih udruženja gospodarstva (HGK, HOK,HUP, RSS itd.) regije u skladu sa suvremenim kretanjima.

Trogodišnji stručni studij

BUSINESS MANAGEMENT

Studij Poslovnog upravljana u trajanju od 6 semestara

Iskustva sudionika Global Village-a 2010

Prvi predstavnik PAR-a, na ljetnoj školi Global Village bio je Michel Božac, koji je 2010. godine, kada je postao dio tog prestižnog programa, bio na drugoj godini fakulteta. Nakon njegovog povratka, razgovarali smo s Michelom o njegovim dojmovima sa Global Village-a.

 

 

Što je bio glavni razlog Vaše prijave?

Pages