Evaluacija studija za prvi semestar akademske godine 2015/2016


Budući da je završio prvi semestar tekuće akademske godine, vrijeme je za evaluaciju studija. Svim studenatima poslane su ankete na e-mail adrese od škole kao i upute za njihovo ispunjavanje. Ankete su u potpunosti anonimne i služe kako bi dobili mišljenje studenata o studiju i mjerama poboljšanja, pa Vas molimo da odvojiti malo vremena i ispunite ih.