Gostujuće predavanje – srijeda, 17. listopada


Poštovani studenti,

u srijedu počinje prvo gostujuće predavanje, na koje su podsjećamo, obvezni dolaziti (i redovni i izvanredni) studenti svih godina studija.

Prisutnost se na gostujućem predavanju ulazi u opterećenje i satnicu (2 sata) slijedećih kolegija:

  1. godina – Osnove poslovnog upravljanja, Počela ekonomije
  2. godina – Poslovna logistika, Menadžment malih i srednjih poduzeća
  3. godina – Upravljanje ljudskim potencijalima, Leadership u digitalnoj ekonomiji

GOSTUJUĆE PREDAVANJE

Mr.sc. Ana Barišić: Lessac Kinesensics komunikacijska metoda

17. listopada, u 17 sati, aula

Mr.sc. Ana Barišić je voditeljica edukativnog programa Lessac Kinesensics terapeutske metode pripovijedanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Rijeci. Magistrirala komunikologiju na poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Magistra je primarnog obrazovanja te je završila neformalni studij glumačke pedagogije M.A.P.A. Educirala se na Lessac Research Institute za glas i pokret, De Pauw University u SAD-u; te stekla naziv  Certificirani Lessac Kinesensics practicioner za glas i pokret.  Na predavanju će predstaviti Lessac Kinesensics metode bio-dinamičkog pristupa glasu i pokretu u kojoj koristimo tehnike koje obuhvaćaju rad na tri aspekta: glas, pokret i emocije.