Ishodi učenja

Kompetencije  i  potrebni  ishodi  učenja  definirani  su  za  cjelokupni program ali i za svaki pojedinačni kolegij programa studija Poslovnog upravljanja.

Neke opće kompetencije studenti razvijaju kroz više kolegija dok se specifične stručne kompetencije razvijaju kroz pojedine odgovarajuće kolegije.

Temeljem utvrđenih kompetencija koje studenti trebaju posjedovati završetkom stručnog studija Poslovno upravljanje Visoke poslovne škole PAR utvrđeni su ishodi učenja za svaki obvezni kolegij i za svaki izborni kolegij.

Ishodi učenja pojedinih kolegija proizlaze iz ciljeva iskazanih na razini cjelokupnog programa, a to su:

 • ustrojiti moderan studijski program koji će studentima omogućiti stjecanje temeljnih teorijskih  znanja te stručnih i praktičnih vještina, 
 • omogućiti razvoj kreativnih potencijala i kritičnog razmišljanja,
 • razvijati poduzetničku kulturu i poduzetnički način razmišljanja, 
 • omogućiti  razvoj  sposobnosti  primjene  stečenih  znanja  pri  rješavanju  konkretnih problema u praksi, 
 • pripremiti studente za kontinuirano usvajanje novih znanja i cjeloživotno učenje, 
 • osposobiti studente za uspješno djelovanje u dinamičnom poslovnom svijetu, 
 • jasno i precizno komunicirati, usmeno i pismeno, na materinskom i stranom jeziku,
 • primijeniti informatičku tehnologiju i matematičke metode obrade podataka,
 • pokazati jasno razumijevanje važnijih činjenica i principa u širem području studija,
 • odabrati i primijeniti odgovarajuće principe i tehnike u rješavanju problema,
 • organizirati i profitabilno upravljati poslovanjem,
 • pokazati sposobnost za rad u grupi.
PDF icon ishodi-ucenja-obvezni-kolegiji.pdfPDF icon ishodi-ucenja-izborni-kolegiji.pdf
Kategorijaishodi učenja