Jezična politika

Visoka poslovna škola PAR omogućava studentima i osoblju na razmjeni, predavanja na jeziku kojeg znaju ili pak osigurava učenje jezika na kojem se izvodi nastava.

Studenti na razmjeni pohađaju satove stranih jezika u Centru za jezike PAR te mogu birati koje će jezike učiti. Centar za jezike PAR nudi engleski, talijanski, njemački, francuski, ruski, danski i španjolski jezik za sve razine, počevši od početničkih, sve do naprednih. No, potrebno je steći određenu razinu znanja stranog jezika prije samog uključivanja u programe mobilnosti.

Svi tečajevi stranih jezika besplatni su za zaposlenike Visoke poslovne škole PAR. Jezična potpora na raspolaganju je svim sudionicima programa razmjene tijekom njihovog boravka na stranoj instituciji.

Centar za jezike PAR, u suradnji s Uredom za međunarodnu suradnju, jednom tjedno organizira komunikacijske vježbe. Komunikacijske vježbe traju otprilike jedan sat, a namijenjene su svima te se održavaju u laganoj atmosferi i poticajnom okruženju.

Osim navedenog, dva puta godišnje održava se i PIFF, PAR International Food Fair, s ciljem približavanja različitim kulturama kroz degustaciju autohtonih jela.