Kompetencije nakon završetka studija

Studijski program Poslovnog upravljanja temelji se na metodološkom konceptu stvorenom po uzoru na europske stručne studije. Program je usmjeren ka praksi čime je osigurano neposredno praćenje potreba tržišta rada. Područja ekonomskih znanosti i logistike poučavaju se u danom omjeru prakse i teorije kroz obvezne kolegije, čime se stječu središnje kompetencije iz tih područja. Uz to se studentima prenose i znanja ključnih kompetencija: matematike, stranog jezika, informacijskih tehnologija itd. Studij je koncipiran na način da se, uz osiguranje akademske kvalitete, ciljano potiče i stjecanje radnog iskustva.

Temeljni cilj je, uz prenošenje stručnih vještina, osigurati studentima usvajanje sposobnosti vođenja, kompetencije vođenja projekata, znanje osnovnih metodoloških principa istraživanja kao i usvajanje engleskog jezika, kako bi završavanjem studija Poslovno upravljanje studenti bili konkurentni i na međunarodnom tržištu. Kao budući stručni i vodeći ljudi, donositelji odluka i sudionici, studenti po završetku ovog studija bit će u stanju razumijeti i procijeniti korisne ekonomske i logističke potencijale te prenositi svoja znanja. Nadalje, stjecanjem naziva stručnog prvostupnika ekonomije, studenti će steći sposobnosti kreiranja i analiziranja zadataka planiranja, organiziranja optimalne realizacije troškova materijala, opisivanja proizvodnih procesa, kontroliranja i realiziranja poslovnog zadatka te projekta. Nadalje, studenti će posjedovati i prezentacijske vještine, ali i ključne kompetencije matematike, statistike, menadžmenta, vještina iz ICT-a, komuniciranja na materinjem jeziku, stranim jezicima,  itd.