Seminari i treninzi

Poslovna akademija Rijeka, kao tvrtka za cjeloživotno obrazovanje nudi čitav niz seminara i programa iz područja strateškog razvoja (menadžmenta, prodaje, marketinga, financija, logistike te pisanja i upravljanja europskim projektima) na području Primorsko-goranske i Istarske županije. Naši predavači su stručnjaci iz raznih gospodarskih sektora te prenose know-how znanje uz pomoć razrađenih i provjerenih programa.

Za potrebe naših polaznika, razvili smo i cijeli niz specijaliziranih programa prema ciljanim skupinama:

 • Student Management Program,
 • Management Program,
 • programi za obrtnike, 
 • programi iz logistike,
 • programi poduzetničkih vještina, 
 • ICT program, 
 • in-house tečajevi stranih jezika,  
 • programi za umirovljenike i dr.

Seminari, treninzi i tečajevi se provode kroz nekoliko centara i akademija:

 • PROJEKTNA AKADEMIJA

Programi za razvoj profesionalnih vještina potrebnih za pisanje, pripremu i provedbu projekata, s posebnim naglaskom na projekte Europske Unije.

 • MARKETING I PR AKADEMIJA

Programi iz područja kreativnog i direktnog marketinga,  komunikacijskih i prezentacijskih vještina, medija, event-managementa te upravljanja kriznim situacijama potrebni za uspješnu realizaciju i pozicioniranje vlastite poslovne ideje.

 • HR AKADEMIJA

Programi namijenjeni stjecanju vještina i usvajanju alata potrebnih za uspješno postavljanje, diseminaciju i realizaciju poslovnih ciljeva, ostvarivanje maksimalnog poslovnog učinka u tradicionalnim kadrovskim područjima i top menadžmentu.

 • LEADERSHIP AKADEMIJA

Programi namijenjeni stjecanju vještina uspješnog upravljanja znanjem, emocijama i motivima zaposlenih s ciljem stvaranja efikasnih i efektivnih timova predodređenih za uspjeh.

 • MENADŽMENT AKADEMIJA

CENTAR ZA PLANIRANJE I ORGANIZACIJU 

CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

CENTAR ZA PRODAJNI MENADŽMENT

CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO  I FINANCIJE

CENTAR ZA LOGISTIKU

CENTAR ZA OSOBNI I PROFESIONALNI RAZVOJ

 • CENTAR ZA POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Programi profesionalnog usavršavanja usmjereni na stjecanje vještina uspješne poslovne komunikacije neophodne za poslovni uspjeh.

 • CENTAR ZA SPORTSKI MENADŽMENT

Programi profesionalnog usavršavanja namijenjeni stjecanju vještina uspješnog, efikasnog i efektivnog upravljanja sportskim organizacijama.

 • CENTAR ZA STRANE JEZIKE

Tečajevi namijenjeni svima koji žele naučiti komunicirati na stranom jeziku u profesionalne svrhe. Grupe polaznika formiraju se na temelju razine znanja – od početničke do napredne.

 • CENTAR ZA UGOSTITELJSTVO, GASTRONOMIJU I TURIZAM

Programi profesionalnog usavršavanja iz područja ugostiteljstva, razvoja gastronomske ponude i menadžemnta turističkih destinacija.

Do sada je naše programe i edukacije završilo preko 500-tinjak polaznika iz 50-tak tvrtki Primorsko-goranske i Istarske županije.

Komentari polaznika stručnih edukacija

Vrlo praktičan seminar na temelju kojeg sam naučio dosta o organizaciji vlastitog vremena, koji su moji "kradljivci vremena" i kako ih suzbiti te o određivanju životnih prioritetnih ciljeva. Najviše su mi koristile vježbe pomoću kojih sam odmah mogao vidjeti svoje slabosti i kako ih poboljšati. Osobno mi se svidjela stručnost našeg predavača, te organizacija strukture samog seminara. Seminar je bio prepun korisnih informacija koje uveliko mogu iskoristiti u stvarnom životu. Upravljanje vremenom
 
Kod predavača današnjeg seminara vidi se dobro baratanje prezentiranjem, odlično korištenje tehnika koje djeluju sasvim prirodno te tako vodi grupu u željenom smjeru. Prezentacijske i komunikacijske vještine

Jedan drugačiji (novi) pristup rješavanju svakodnevnih problema i situacija na poslu (pa i izvan posla). Komunikacijska radionica

Ovaj seminar je jako praktičan i koristan te sam ga već pod pauzom mobitelom preporučila prijateljima za koje mislim da bi mogli biti zainteresirani. Izrada marketing plana

Najviše mi je koristila vježba "rad u timu", rekla bih da sam poradila bolje na komunikaciji te da sam sada još bolji timski igrač nego što sam bila prije. Vođenje timova

Naučila sam kako se predstaviti poslodavcu i pokušati doći do cilja koristeći određene tehnike i metode. Osobnim brandingom do željenog radnog mjesta

Od sada drugačije i kritičnije gledam na nebitno, odlučna sam posložiti prioritete i mislim da će mi naučeno biti od velike koristi kako u poslovnom tako i privatnom životu. Impresivno kako je usklađen kraj predavanja sa predviđenim trajanjem seminara unatoč digresijama. Pa čestitke! Upravljanje vremenom

Seminar je izrazito edukativan i koristan. Predavaču pohvale zbog načina na koji je privukao pažnju cijele grupe i učinio ovaj seminar različitim od ostalih prezentacija i seminara. Svaka čast zbog dinamike i energičnosti. Prezentacijske i komunikacijske vještine

Nisam prije ovog seminara toliko razmišljala o svim stvarima koje se moraju uzeti u obzir pri oformljivanju tima (određivanje normi, način komunikacije itd...) te stoga mislim da će mi biti puno lakše sa tim znanjem ostvariti bolje uspjehe u poslu. Najviše su mi koristile vježbe u kojima smo bili podijeljeni u timove, rasprava je bila vrlo interesantna. Vođenje timova

Seminar je održan besprijekorno. Kvalitetne informacije, stručan predavač u potpunosti je donio doprinos mom profesionalnom i osobnom razvitku. Svaka pohvala. Financije i troškovi u poduzeću

Dobila sam bolji uvid u to kako započeti vlastiti posao, odnosno kojim korakom krenuti, kako sve isplanirati... Budući da mi ekonomija nije struka puno mi je koristio seminar te otvorio nove vidike. Izrada poslovnog plana

Seminar je na mene djelovao motivirajuće. Sviđalo mi se i to što su svi dobili priliku da se uključe u diskusiju. Prezentacijske i komunikacijske vještine

Najviše su mi koristili primjeri koje smo samostalno radili, te sam naučio kako ću usporediti svoje poduzeće sa ostalim konkurentskim poduzećima pomoću analiza financijskih izvješća. Analiza vlastitog poslovanja koristeći financijska izvješća

Seminar upotpunjuje moje obrazovanje stečeno na fakultetu, te smatram da ću to što sam danas naučila moći primijeniti u praksi što nije čest slučaj na fakultetskim predavanjima. Osnove upravljanja projektima

Najviše mi je koristio WORKSHOP - praktični dio u kojem sjedne sva teorija. Vođenje timova

Od sada ću se više potruditi u svojoj osobnoj prezentaciji drugim ljudima i u komunikaciji sa drugima. Pokušati ću biti otvorenija i komunikativnija te ću paziti na svoj govor tijela i boju glasa. Prezentacijske i komunikacijske vještine

Dinamične radionice potakle su nas na razmišljanje. Sustav više razina, definitivno koristan prikaz koji nas potiče na razmišljanje što zaista želimo i koja su sredstva i načini za ostvarene našeg generalnog cilja. Upravljanje vremenom

Pomoću seminara naučio sam sastavljati početnu bilancu, dobio korisne informacije o oročivanju novca... Seminar je kvalitetno odrađen i uvelike je potpomogao mom daljnjem usavršavanju i stjecanju novih znanja i vještina. Financije i troškovi u poduzeću

Koristan seminar koji nas podsjeća da nikad nismo sami i da jedino možemo uspjeti uz pomoć drugih. Svaka pohvala. Vođenje timova

Od svih seminara na kojima sam bila, ovaj je bio najzanimljiviji, najzabavniji, najpoučniji i najopušteniji. Pažnja i koncentracija su mi zbog zanimljivosti bile odlične. Prezentacijske i komunikacijske vještine

PDF icon Letak Poslovne akademije Rijeka