Studijski program

Pokretanje Visoke poslovne škole PAR podržali su Grad Rijeka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora,  Hrvatska udruga poslodavaca te Riječki sportski savez kao višegodišnji partneri u provedbi edukacijskih programa Poslovne akademije Rijeka.

 

Jedna od ključnih karakteristika Visoke poslovne škole PAR je njezin interdisciplinarni karakter pri čemu se naglasak stavlja na integrirani i sveobuhvatni pristup stručnom obrazovanju. Stručni studij izvodi se u uskoj suradnji s vodećim poduzećima iz regije te u skladu s time, kolegiji nude temeljna znanja ekonomije, gospodarstva i poduzetništva kroz obvezne kolegije i specifične vještine usko definiranih područja poslovnog upravljanja kroz izborne kolegije.

 

Teorijski sadržaji kolegija primijenjuju se u neposrednom radu studenata u poduzećima i studentskom inkubatoru u kojima se održava stručna praksa. Svaki student može odabrati želi li stručnu praksu odraditi u poduzeću partneru ili studentskom inkubatoru. Studentski inkubator omogućava studentima razvijanje njihovih početnih poduzetničkih i projektnih ideja pod vodstvom specijaliziranih mentora, zaposlenika i suradnika Visoke poslovne škole PAR.