Vizija i misija

 

Vizija i misija

Visoka poslovna škola PAR nudi kvalitetne studijske programe i programe stručnog usavršavanja, osigurava stjecanje ključnih kompetencija, kvalifikacija i vještina te razvija prepoznatljivost kako u Hrvatskoj tako i izvan granica Hrvatske što omogućava da se njeni studenti nakon završetka studija uspješno zapošljavaju.

Vizija

 

Postati vodeća visoka poslovna škola u Republici Hrvatskoj koja će biti prepoznatljiva po svom povezivanju obrazovanja i gospodarstva te će svojim djelovanjem, kvalitetnim programom, stručnim i kvalitetnim kadrom, doprinijeti razvoju pojedinca i cjelokupnog gospodarstva.

 

Misija

 

Misija Visoke poslovne škole PAR je ustrojiti jedinstven stručni studij prema principima Bolonjske deklaracije kroz stalno praćenje, primjenu i ugrađivanje znanstvenih i stručnih spoznaja u studij, ostvarenje koncepta cjeloživotnog obrazovanja te produbljivanje i osnaživanje nedjeljive veze s gospodarstvom.