Istraživanje karijernih potencijala studentica i studenata


Dragi studenti,

upitnikom, koji možete pronaći na dnu objave, želimo ispitati vaše potencijale koji su ključni za uspješnu tranziciju sa studija na tržište rada te koji olakšavaju prilagodbu svijetu rada.

Ovo istraživanje provodi Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a uključeni su i drugi karijerni centri diljem Republike Hrvatske. Cilj istraživanja je pratiti razvoj studenata kroz proces visokoškolskog obrazovanja i unaprijediti praksu karijernog savjetovanja.

Anonimnost vaših odgovora je osigurana, stoga je iznimno važno da odgovarate potpuno iskreno.

Sudjelujte u istraživanju OVDJE!