Izbori za predstavnike studenata u Studentskom zboru (02.11.) i upute za kandidaturu


Poštovani studenti,

raspisujemo izbore za predstavnike studenata u Studentskom zboru svih triju godina studija Poslovno upravljanje koji će se održati u četvrtak, 02. studenog. Glasačko mjesto nalazit će se u Evidenciji studija, a svoje glasačko pravo tog ćete dana moći iskoristiti od 8 i 30 do 20 i 30, i to uz predočenje osobne iskaznice.

Nakon obavljenih izbora i proglašenja pobjednika, odnosno predstavnika i zamjenika predstavnika svake godine, na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora koja će se održati u ponedjeljak, 06. studenog (točan termin bit će dogovoren naknadno), između triju predstavnika i triju zamjenika predstavnika bit će odabran predsjednik Studentskog zbora Visoke poslovne škole PAR i njegov zamjenik.

Studentski zbor Visoke poslovne škole PAR (SZ PAR) djeluje kao nestranačko i nepolitičko predstavničko tijelo studenata koje zastupa interese studenata Visoke poslovne škole PAR. SZ PAR-a brine o provedbi i kvaliteti studijskog programa, ostvarivanju studentskih prava i kvaliteti studentskog života, organizira studentske događaje tijekom godine, a sudjeluje i u organizaciji i provedbi međunarodnih programa PAR-a. Također, predstavnici SZ PAR-a redovito sudjeluju na sastancima i Skupštini Vijeća studenata visokih škola i veleučilišta Republike Hrvatske.

UPUTE ZA KANDIDATE:

Kandidati za predstavnika i zamjenika predstavnika pojedine godine u Studentskom zboru moraju priložiti slijedeće dokumente, i to najkasnije do utorka, 31. listopada u 15 sati.

  1. Potvrda o upisu na visoko učilište, napredovanju kroz studij i stegovnoj odgovornosti kojom se potvrđuje kako je student koji se kandidira redovni student, kako nije ponavljač studijske godine i kako protiv njega nije pokrenut stegovni ili kakav drugi disciplinski postupak.

Potvrda ne smije biti starija od 10 dana, a možete je podignuti u Evidenciji studija.

  1. Potvrda o sakupljenim ECTS bodovima.

Potvrdu možete podignuti u Evidenciji studija, a ne smije biti starija od 10 dana. Kandidati za predstavnika i zamjenika predstavnika prve godine nisu dužni priložiti ovaj dokument.

  1. Kandidacijski list koji mora biti potpisan od najmanje 10% birača izborne jedinice za koju se kandidat kandidira. Dakle, 10 posto studenata koji se nalaze na evidencijskim listama pojedine godine mora potpisati Vaš Kandidacijski list

VAŽNO – Pojedina godina može imati više kandidata za predstavnika godine u Studentskom zboru, a na svakom je pojedinom kandidatu i njegovom zamjeniku zadaća da svojim planom i programom osigura glas za sebe.

  1. Plan i program

Opis plana i programa za mandatno razdoblje o načinima poboljšanja kvalitete studentskog života, kvalitete studijskog procesa, studentskog standarda i drugih važnih pitanja za studente. Opis treba sadržavati konkretne informacije o tome što se i na koji način želi postići.

  1. Životopis kandidata

Životopis kandidata mora sadržavati podatke o stečenom obrazovanju i računalnoj pismenosti. Format životopisa nije određen, možete ga sami odabrati, a mi Vam preporučujemo korištenje sljedećeg formata: CV_kandidata

  1. Izjava o istinitosti podataka

Izjava_kandidata_PAR u kojoj kandidat za predstavnika i kandidat za zamjenika predstavnika jamče istinitost podataka navedenih u kandidaturi.

Svim kandidatima želimo puno sreće i uspjeha u predstojećem festivalu demokracije!