Katedre


U cilju veće učinkovitosti i efikasnosti stručnog i znanstveno istraživačkog rada kao i studijskog programa koji se izvodi ili će se izvoditi na Visokoj poslovnoj školi PAR ustrojene su katedre kao nastavne ustrojbene jedinice.

Kao temelji nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti Visoke poslovne škole PAR, katedre obavljaju sljedeće djelatnosti:
–    organizacija i realizacija znanstveno-nastavnog rada u okviru katedre
–    izrada programa rada katedre i praćenje provođenja programa rada
–    izrada prijedloga izvedbenog nastavnog plana za predmete koji pripadaju katedri
–    briga o unaprjeđivanju nastavnog plana
–    donošenje prijedloga tema završnih radova iz predmeta koji pripadaju katedri
–    provođenje znanstveno-istraživačkog rada (studije, projekti, recenzije…)
–    briga o izboru i znanstveno nastavnom napredovanju svojih suradnika i nastavnika
–    suradnja s drugim ustrojstvenim jedinicama i suradnja s gospodarstvom
–    suradnja sa znanstvenim, stručnim i društvenim institucijama u zemlji i inozemstvu
–    iskazivanje potrebe za informatičkom i/ili drugom opremom u okviru katedre
–    izbor demonstratora za pojedinu katedru, praćenje i evaluacija rada demonstratora…

U sklopu katedre organiziraju se srodni i smisleno povezani predmeti tj. kolegiji sadržani u studijskom programu te svi nastavnici i suradnici koji sudjeluju u izvođenju nastavnih aktivnosti propisanih izvedbenim planom nastave za te kolegije.

Na Visokoj poslovnoj školi PAR tako je trenutno ustrojeno pet katedri:

1.    Katedra za menadžment i upravljanje
2.    Katedra za ekonomiju, financije i pravo
3.    Katedra za marketing i komunikacije
4.    Katedra za primjenjene znanosti
5.    Katedra za strane jezike

Nastavni, znanstveni i stručni rad nastavnika i suradnika katedre usklađuje predstojnik katedre koji i odgovara za njezin rad. Predstojnika katedre iz reda njezinih nastavnika imenuje Stručno vijeće, a bira se na dvije akademske godine.

Osim što predstavlja katedru, predstojnik je odgovoran je za razvoj struke i stručni i znanstveni razvoj katedre ali i saziva sastanke članova katedre, rukovodi njima, predlaže i proaktivno djeluje.

PRAVILNIK O USTROJU KATEDRI