Međunarodna strategija


Visoka poslovna škola PAR usmjerena je na razvoj kako bi postala dinamična institucija koja nudi vrhunsko obrazovanje i prilike za istraživački rad u regiji, priprema studente i osoblje za nove izazove te ih potiče na razvoj karijere u globalnom kontekstu. Iz navedenog razloga, naš kurikulum naglašava međunarodnu dimenziju i programe razmjene studenata i osoblja.

Integriranjem principa moderniziranog europskog visokog obrazovanja i ciljeva Bolonjske deklaracije, Visoka poslovna škola PAR razvila je Strategiju međunarode suradnje i mobilnosti i pokrenula rad Ureda za međunarodnu suradnju s ciljem postavljanja internacionallizacije kao ključne komponente na kojoj se temelji učenje, poučavanje i istraživačko iskustvo.

Kako bi ispunili cljeve postavljene u Strategiji međunarode suradnje i mobilnosti, identificirana su četiri ključna područja za promicanje internacionalizacije na Visokoj poslovnoj školi PAR: 1) razvoj međunarodnog kurikuluma i uključivanje u programe mobilnosti; 2) privlačenje stranih studenata i stranog akademskog osoblja; 3) unaprijeđivanje veze ekonomije, obrazovanja i istraživanja; i 4) uspostavljanje strateških partnerstva i mreže visokoobrazovnih institucija u svrhu razvoja međunarodne suradnje.

U skladu s progresivnom globalizacijom, Visoka poslovna škola PAR će razvijati međunarodnu suradnju temeljem sljedećih kriterija:

A) Kvaliteta studijskih programa, utemeljena na principima kompatibilnosti i komplementarnosti glavni je uvjet pri odabiru stranih partnera. Odabir pravog partnera u visokom obrazovanju potiče razvoj mobilnosti i osigurava dugoročnu i uspješnu suradnju. Cilj Visoke poslovne škole PAR je identificirati strateška partnerstva koja će omogućiti i ojačati sinergiju gospodarstva i obrazovanja s međunarodnom dimenzijom.

B) S obzirom na stratešku pozicioniranost Visoke poslovne škole PAR na raskrižju Središnje i Istočne Europe, ekonomsku koheziju Europske Unije kao i nekadašnja tradicionalna partnerstva sa susjednim zemljama, međunarodna suradnja naginje ka suradnji s Njemačkom, Slovenijom, Srbijom, Makedonijom, Turskom, Ruskom Federacijom i Kosovom. Osim toga, Visoka poslovna škola PAR uspostavila je snažnu suradničku vezu sa Sveučilištem Lehigh i Institutom Iacoca iz Sjedinjenih Američkih Država.  Suradnja se očituje u organizaciji godišnje međunarodne znanstveno-stručne konferencije. Osim toga, sa spomenutim uglednim američkim institucijama uspostavljeni su i programi mobilnosti stalno zaposlenog osoblja i studenata s ciljem širenja postojeće, ali i stjecanja nove mreže regionalnih partnerstva.

C) Uklanjanje prepreka učinkovitoj provedbi programa mobilnosti u pogledu uvjeta studiranja, osiguranja kvalitete i priznavanja prakse, procedure priznavanja i sufinanciranja istih uvelike će ojačati razmjenu sudionika i ideja u oba smjera. Primarni cilj je povećanje vertikalne mobilnosti i uključivanje studenata drugog studijskog ciklusa u razmjenu i trosmjerne aktivnosti. Sekundarni cilj je geografsko širenje aktivnosti i pronalazak novih partnera u EU, Južnoj Europi i Istočnoj Europi. Nova partnerstva, ponajprije u Aziji, Južnoj Americi i Africi tretiraju se kao tercijarni ciljevi koji će osnažiti suradnju s neeuropskim institucijama i približiti kulturološku raznolikost te ojačati globalnu vidljivost Visoke poslovne škole PAR.

Plan stvaranja dualnih semestara i kraćih razdoblja mobilnosti istaknut je u nekoliko bilateralnih ugovora potpisanih sa stranim visokoobrazovnim institucijama te će biti korišten kao osnova za inciranje dualnih programa koji će dodatno ojačati međunarodnu suradnju i regionalni razvoj.

Bitno je naglasiti kako je Visoka poslovna škola PAR visokoobrazovna insitutcija jednakih mogućnosti i ne diskriminira studente ni osoblje na temelju religije, spola, nacionalnosti, etničke pripadnosti, fizičkih nedostataka i/ili spolne orijentacije.