Strateška partnerstva


Erasmus+ je Program EU-a za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. – 2020. Područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može znatno pridonijeti rješavanju glavnih socio-ekonomskih izazova s kojima će se Europa suočavati do kraja desetljeća, kao i provedbi europske politike za rast, radna mjesta, jednakost i socijalnu uključenost.

Kako bi mogao ostvariti svoje ciljeve, u okviru programa Erasmus+ provode se sljedeće aktivnosti:

  • KLJUČNA MJRA 1. – MOBILNOST POJEDINACA
  • KLJUČNA MJERA 2. – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE
  • KLJUČNA MJERA 3. – POTPORA ZA REFORMU POLITIKE
  • AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
  • SPORT

Visoka poslovna škola PAR, sudjeluje ukupno u 5 odobrenih projekata: u četiri projekta ključne mjere 2 i to strateških partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u 1 projektu sportskih suradničkih partnerstva.

Putem četiri odobrena projekta u okviru ključne aktivnosti 2, Visoka poslovna škola PAR, u skladu s ciljevima strateških partnerstva, nastoji pokrenuti modernizaciju i jačanje sustava obrazovanja i osposobljavanja te politika za mlade, koji će odgovoriti na glavne izazove u današnjem svijetu kao što su: zapošljavanje, gospodarska stabilnost i rast, ali i potreba za promicanjem društvenih, građanskih i međukulturalnih kompetencija, međukulturalnog dijaloga, demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalne uključenosti, nediskriminacije i aktivnog građanstva, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Cilj je strateških partnerstava poticati razvoj, prijenos i/ili provedbu inovativne prakse te provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiče suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na europskoj razini.

U okviru Erasmus+ programa, u području SPORTA, projektima suradničkih partnerstva, u kojima sudjeluje i Visoka poslovna škola PAR s projektom „PASPORT“ kojima razvija dualne karijere sportaša, omogućuje se prilika za razvijanje, prijenos i/ili provedbu inovativnih rješenja i/ili rad na aktivnostima intenzivnog širenja i iskorištavanja postojećih i novih proizvoda ili inovativnih ideja u različitim područjima povezanima sa sportom i tjelesnim aktivnostima.

Sudionici sportske pod-aktivnosti Erasmus+ programa su razne organizacije i dionici iz svijeta sporta i izvan njega, a posebice javna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovna tijela.

 

Tekst je preuzet iz Erasmus+ vodiča