BELLE


Visoka poslovna škola PAR jedan je od partnera na projektu BELLE „Better and easier access to lifelong learning in Europe“, strateškom partnerstvu za obrazovanje odraslih čiji je cilj razviti bolji i lakši pristup cjeloživotnom učenju na području Europe.

Obrazovanje odraslih predstavlja vrlo važnu priliku za osobe čije vještine nisu dovoljno prilagođene aktualnim potrebama tržišta rada, a istraživanja pokazuju kako se tendencija uključivanja u programe obrazovanja odraslih smanjuje te je stopa u Hrvatskoj posebice zabrinjavajuća.

Kako bi se odraslima olakšao sam pristup cjeloživotnom obrazovanju u svrhu stjecanja potrebnih znanja i vještina, ovo strateško partnerstvo osim PAR-a uključuje relevantne institucije iz Španjolske, Italije, Češke i Bugarske.

Trenutno se radi na razvijanju šest modula koji se odnose na razvoj poduzetničkog učenja, osobnih karijera, mekih vještina, interkulturnog učenja, digitalnih kompetencija i upoznavanje s mogućnostima koje nudi EU. Ti će moduli biti dostupni na online-platformi kako bi im mogao pristupiti svatko diljem EU.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Erasmus+ programa.