Boost EU – FDI advisor


„Unapređivanje EU gospodarstva kroz stručno usavršavanje savjetnika za inozemna izravna ulaganja (FDI)“ – “Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment (FDI) advisors” je projekt čiji je cilj povećati broj inozemnih ulaganja kroz razvoj jedinstvenog programa profesionalnog usavršavanja, koji će savjetnicima pružiti sva potrebna znanja, vještine i kompetencije kako bi se osigurala cjelovita potpora za internacionalizaciju i privlačenje inozemnih investitora na jednom mjestu.

Ciljevi projekta su sljedeći:

–              Unaprijediti kvalitetu i pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,
–              Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika u relevantnim konzultantskim poduzećima,
–              Unaprijediti zapošljivost odraslih polaznika.

Na temelju opsežnog međunarodnog istraživanja provedenog u sklopu projekta, razvit će se program stručnog usavršavanja s materijalima za poučavanje namijenjenim mentorima i materijalima za FDI savjetnike, kao i inicijative putem kojih će se program stručnog usavršavanja FDI savjetnika uključiti u nacionalnu obrazovnu shemu.

Međunarodna dimenzija, koju osigurava konzorcij partnera i ostalih relevantnih organizacija iz Hrvatske, Cipra i Slovenije, obogaćuje projekt pružajući mu sveobuhvatnost, usporedbu i shvaćanje potreba stranih investitora.

FDI savjetnici koji su uključeni u program usavršavanja bit će u mogućnosti pružiti informacije i podršku na svim potrebnim poljima (od odabira prave prilike za ulaganje, otvaranja i vođenja poduzeća pa do ulaganja u nekretnine, preraspodjele i prikupljanja financijskih sredstava te naknadnih usluga). Konačno, savjetnici će steći znanja i vještine kojima će moći privlačiti potencijalne inozemne ulagače i time doprinijeti nacionalnom rastu BDP-a, stvaranju novih poslova i ostalim pozitivnim utjecajima inozemnih izravnih ulaganja u pojedinu zemlju.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Erasmus+ programa.

 

 

Zašto investirati u Hrvatsku?

Cost competitive / Troškovna konkurentnost
Konkurentni troškovi poslovanja.

Return on investments / Atraktivna investicijska destinacija
Preko 15.000 stranih kompanija odabralo je Hrvatsku kao lokaciju za poslovanje.

O%
Hrvatska ima atraktivne porezne poticaje, ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s brojnim zemljama, a ujedno je i dio jedinstvenog carinskog područja EU.

Accessibility / Lokacija
Iznimno povoljan geostrateški položaj Hrvatske mnogim zemljama predstavlja “vrata” ulaska na tržište EU.

Talent
Hrvatska ima učinkovitu, inovativnu, visoko kvalificiranu te višejezičnu radnu snagu s kojom uspjeh ne može izostati.

Investment climate / Investicijska klima
Poslovno orijentirano okruženje koje potiče investicije i osigurava stabilnost.

Agency for investments and competitiveness / Agencija za investicije i konkurentnost
Potpuna, profesionalna i besplatna usluga investitorima.

Preuzeto s web stranice: http://www.aik-invest.hr/zasto-hrvatska/