PASSPORT


Projekt PASSPORTProject for Academy Sport SupPORT“ suradničko je partnerstvo u području sporta, čiji je cilj razvijanje dualnih karijera sportaša. Projekt je započeo u siječnju 2018. godine i traje tri godine, a uključuje šest partnera iz Hrvatske, Austrije, Bugarske, Italije i Slovenije.

Uzevši u obzir poteškoće prilikom zapošljavanja s kojima se susreću sportaši nakon završetka svoje sportske karijere, još je 2007. godine Europska unija istaknula jedan od ključnih prioriteta koji se odnosi na važnost razvijanja dualnih karijera sportaša.

Shodno tome, cilj ovog projekta jest osmisliti obrazovne module u području sportskog menadžmenta, čime bi se kontinuirano doprinosilo stjecanju određenih vještina i znanja koje bi pak pridonosile većoj zapošljivosti.

Stoga, šest partnera iz Hrvatske, Austrije, Bugarske, Italije i Slovenije razvijaju online platformu segmentiranu u šest glavnih modula, temeljenih na prethodno osmišljenom kurikulumu sportskog menadžmenta. Navedeni moduli na kojima će se temeljiti edukacija sportaša su sljedeći: projektni menadžment u sportu, financijski menadžment u sportu, menadžment sportskih događaja, sportski marketing, komunikacijske i prezentacijske vještine u sportu, te digitalne vještine u sportu.

Kako bi se postigla visoka kvaliteta sadržaja, metoda rada i razmjene iskustva, ovo partnerstvo čine tri sportske organizacije, jedna udruga i dvije akademske institucije, među kojima je i Visoka poslovna škola PAR.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Erasmus+ programa.