International Weeks


Visoka poslovna škola PAR provodi nekoliko kratkih međunarodnih programa za studente; “International (Project) Weeks”. Intenzivni programi specifični su po koncentriranoj nastavi i međunarodnom karakteru, te nose 3 – 5 ECTS bodova. Programi se održavaju u organizaciji Visoke poslovne škole PAR, ali na različitim lokacijama. Svaki program ima razrađene ciljeve i ishode učenja koji se opisuju u dokumentima “Certificate Supplement” i/ili “Transcript of Records” koji se izdaju svakom studentu po završetku programa.

Programe pohađaju studenti s drugih visokih učilišta, neovisno o tome ima li Visoka poslovna škola PAR s njima potpisan sporazum o suradnji. Svaki program matična institucija studenta može priznati u okviru svog kurikuluma pojedinom studentu, a u dogovoru s Uredom za međunarodnu suradnju Visoke poslovne škole PAR. Također, za svaki program Visoka poslovna škola PAR izdaje poziv za predavače koji mogu iskoristiti programe Erasmus mobilnosti za nastavno osoblje kako bi sudjelovali na nekom od programa Visoke poslovne škole PAR.

IPWs organized by Business School PAR

International Carnival School INCASO 

  • Međunarodni program za studente u doba Riječkog karnevala (30-ak studenata svake godine)
  • Posebno dizajnirane radionice na teme iz ekonomije (Creative Entrepreneurship 2017)
  • Sudjelovanje u Međunarodnoj karnevalskoj povorci (skupina od otprilike 100 mladih u dobi od 18 do 27 godina)

Sail and Learn: Leadership, Entrepreneurship and Innovative Tourism

  • Međunarodni program za studente u trajanju od 7 dana koji se odvija na jedrilicama na nekoliko lokacija
  • Teme inovativnog turizma, poduzetništva i survival leadership
  • Međunarodni predavači i lokalni case studies

SenZations Summer School on IoT

  • Najstarija škola IT-a u Europi
  • Teme IT, IoT, M2M i business
  • Stručne radionice za polaznike, predavanja stručnjaka i prezentacija inovacija i najnovijih projekata iz područja IT-a