Misija, vizija, ciljevi


Vizija

Postati vodeći međunarodni centar za obrazovanje u regiji. Obrazovanje je naša strast i želimo tu strast podijeliti s Vama pružajući Vam nezaboravno iskustvo promjene, rasta i uspjeha.

Misija

PAR spaja ljude sa znanjem pružajući im time nezaboravno iskustvo pozitivne promjene. Suradnjom akademske zajednice s tržištem rada i inoviranjem u obrazovanju, stvaramo kompetentne pojedince u društvu i potičemo poduzetničku kulturu.

 

Opći ciljevi Visoke poslovne škole PAR odnose se na utjecaj i djelovanje ovakvih visokoškolskih ustanova na daljni razvoj Republike Hrvatske. Među njima su najznačajniji:

  • Bolja povezanost obrazovnog sustava i gospodarskih subjekata
  • Aktivno sudjelovanje u razvoju društva
  • Bolja priprema mladih za tržište rada ili nastavak studija
  • Sprečavanje odljeva mladih

 

Specifični ciljevi Visoke poslovne škole PAR odnose se na same studente i predstavljaju sve ono što student može dobiti upisom i završetkom studija, a u svrhu zadovoljavanja njegovih potreba za znanjem i vještinama, prilagođavanjem promjenama i stjecanjem sposobnosti koje će mu pomoći uspješno izgradi budućnost. Među njima su najznačajniji:

  • Razvoj kreativnosti, individualnosti i interaktivnosti
  • Prilagođavanje programa potrebama tržišta rada
  • Razvijanje poduzetničkih sposobnosti pojedinaca
  • Priznavanje i vrednovanje stečenog znanja na europskim tržištima znanja i rada
  • Permanentno praćenje i razvijanje obrazovnog programa i plana karijere pojedinaca