Dolazna


Dolazna studentska mobilnost može se ostvariti u svrhu

Studijskog boravka

Podrazumijeva dolazak na VPŠ PAR kao instituciji domaćinu na određeno razdoblje (najčešće jedan semestar-15 tjedana) nakon čega se student vraća na matičnu inozemnu instituciju gdje nastavlja studij. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na inozemnu visokoškolsku ustanovu dok je na VPŠ PAR registriran kao student na razmjeni.

Za vrijeme mobilnosti student pohađa kolegije i polaže ispite koje je dogovorio Sporazumom o studiranju (Learning Agreement) koji mu načelno zamjenjuju kolegije koje bi trebao slušati i polagati na matičnoj instituciji u semestru mobilnosti.

Nakon ostvarene mobilnosti studentu se izdaje Potvrda koju može koristiti na matičnoj instituciji za priznavanje razdoblja mobilnosti.

 

Rokovi za nominaciju:

Zimski semestar: 01.06.

Ljetni semestar: 01.01.

 

Stručne prakse

Podrazumijeva dolazak na VPŠ PAR kao instituciji domaćinu na određeno razdoblje (najmanje 8 tjedana) gdje student može obavljati različite aktivnosti unutar visokoobrazovnog sustava u svrhu dobivanja radnog iskustva, nakon čega se student vraća na matičnu inozemnu instituciju gdje nastavlja studij. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na inozemnu visokoškolsku ustanovu dok je na VPŠ PAR registriran kao student na stručnoj praksi.

Nakon ostvarene mobilnosti studentu se izdaje Potvrda koju može koristiti na matičnoj instituciji za priznavanje razdoblja mobilnosti. Pri pronalasku odgovarajućih ponuda preporuča se upotreba mrežnih platformi Erasmus Intern ili Praxis.

Dolazna mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja podrazumijeva mobilnost inozemnog nastavnog osoblja na Visokoj poslovnoj školi PAR u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (praćenje rada kolega, tzv. „job shadowing“, sudjelovanje u radionicama, seminarima i tečajevima u organizaciji VPŠ PAR), dogovaranja međunarodne suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima.

O izdavanju pozivnog pisma dolaznom zaposleniku odlučuje Prodekan za znanstvenu djelatnost i međunarodnu suradnju.