Odlazna


Odlazna studentska mobilnost može se ostvariti u svrhu:

Studijskog boravka

Podrazumijeva odlazak na inozemnu visokoškolsku instituciju na određeno razdoblje (najčešće jedan semestar – 15 tjedana) nakon čega se student vraća matičnoj instituciji gdje nastavlja studij. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na VPŠ PAR dok je na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi registriran kao student na razmjeni.

Za vrijeme mobilnosti student pohađa kolegije i polaže ispite koje je dogovorio Sporazumom o studiranju (Learning Agreement) koji mu načelno zamjenjuju kolegije koje bi trebao slušati i polagati na matičnom odjelu u semestru mobilnosti.

Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na VPŠ PAR gdje mu se priznaju položeni kolegiji temeljem zamolbe, Sporazuma o studiranju i prijepisa ocjena s naznačenim ECTS bodovima kojeg mu izdaje inozemna institucija po završetku mobilnosti, dokumente koje student podnosi Povjerenstvu za mobilnost. Detaljniji opis postupka priznavanja možete pronaći u Pravilniku o mobilnosti. Nakon što matični odjel donese Odluku o priznavanju student može upisati idući semestar ili, u slučaju da je na kraju studija, pristupiti završnom ispitu ili obrani završnog rada.

Stručne prakse

Podrazumijeva odlazak na inozemnu organizaciju na određeno razdoblje (najmanje 2 mjeseca) u svrhu obavljanja prakse koja može, ali i ne mora biti dio studijskog programa studenta. Za vrijeme mobilnosti student ostaje upisan na VPŠ PAR osim u iznimnim slučajevima kad na praksu odlazi u okviru Erasmus+ programa kao student koji je nedavno završio studij. Za vrijeme mobilnosti student je angažiran na inozemnoj instituciji ili u kompaniji i obavlja aktivnosti koje je dogovorio Sporazumom o studiranju (Learning Agreement).

Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na VPŠ PAR gdje mu se priznaju ECTS bodovi za stručnu praksu temeljem zamolbe, Sporazuma o studiranju i Izdane potvrde o odrađenoj stučnoj praksi, prijepisa ocjena s naznačenim ECTS bodovima kojeg mu izdaje inozemna institucija po završetku mobilnosti, dokumente koje student podnosi Povjerenstvu za mobilnost.

Neovisno o svrhi mobilnosti, ako je student izvršio svoje unaprijed dogovorene obveze, po povratku na matičnoj instituciji a u suradnji s Evidencijom studija, vrši se priznavanje ostvarenih ocjena i ECTS bodova, ovjerava se semestar te student može nastaviti sa svojim studiranjem na VPŠ PAR.

Procedure koje student mora poštovati tijekom mobilnosti kao i postupak priznavanja mobilnosti objašnjeni su u Pravilniku o mobilnosti.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.